Bijna tweederde van melkveehouders wil inzicht in samenstelling mengvoerBijna tweederde van de melkveehouders wil op aanvraag inzage kunnen krijgen in de exacte samenstelling van het geleverde mengvoer. Dat constateert agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen uit een online onderzoek onder 921 melkveehouders.In opdracht van VoederWaarde.nl heeft Geelen Consultancy het online onderzoek uitgevoerd. De algehele conclusie van het onderzoek is dat melkveehouders veel waarde hechten aan transparantie en controle op het gebied van voederwaarde.Inzage in exacte samenstelling

Bijna tweederde van de melkveehouders geeft aan dat het op aanvraag inzage kunnen krijgen in de exacte samenstelling van het geleverde voer voor hen belangrijk is (zie grafiek). Ongeveer eenzelfde aantal melkveehouders is het ermee eens dat het voeren van exact de juiste voederwaarde steeds belangrijker wordt voor een correcte mineralenbalans. Tachtig procent geeft aan dat de geleverde voederwaarde belangrijk is voor het behalen van goede resultaten en driekwart vindt dat onafhankelijke controle op de vermelde voederwaarde belangrijk is.Gegarandeerde voederwaarde

Geelen Consultancy constateert dat er geen verschillen zijn in de antwoorden tussen melkveehouders die voer afnemen van de leden van VoederWaarde.nl en melkveehouders die voer afnemen van voerleveranciers die niet aangesloten zijn bij VoederWaarde.nl. Dat is opvallend omdat 15 procent van alle melkveehouders in Nederland voer afneemt van een van de zeven mengvoerfabrikanten die aangesloten zijn bij VoederWaarde.nl. Juist de leden van VoederWaarde.nl maken gebruik van een eenduidige berekening van de voederwaarde, garanties op de geleverde voederwaarden én openheid over grondstofsamenstelling voor de afnemer.VoederWaarde.nl voldoet in behoefte


Harry Vahl, onafhankelijk voorzitter van VoederWaarde.nl, stelt vast dat de leden van Voederwaarde.nl voldoen aan een behoefte die sterk leeft onder melkveehouders. Eerder onderzoek bij varkenshouders gaf een vergelijkbaar beeld. 

VoederWaarde.nl is een samenwerking van mengvoerbedrijven en boerenorganisaties (NVV, NVP, NMV en LTO). Doel is om de veehouder extra garanties op voederwaarde te bieden. De deelnemende mengvoerbedrijven zijn ABZ Diervoeding, AgruniekRijnvallei, CAVV ‘Zuid-Oost Salland’, CLV ‘De Samenwerking’, Coppens Diervoeding, Vitelia Voeders en Voergroep Zuid. In 2016 viel circa 21 procent van al het in Nederland geproduceerde mengvoer onder de scope van VoederWaarde.nl.