Colloquium dierenwelzijn en -ethiek

De laatste jaren is de (publieke) belangstelling voor dierenwelzijn sterk toegenomen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met een aantal sterk gemediatiseerde onderwerpen waarbij dieren betrokken zijn. Denk daarbij aan de discussie over het onverdoofd slachten die de gemoederen blijft beroeren of de schokkende beelden over mistoestanden in enkele slachthuizen. Er zijn nog tal van andere voorbeelden te bedenken waarbij de vraag naar dierenwelzijn centraal staat, zoals de broodfok van honden, de nertskweek, … 

De belangstelling voor dierenwelzijn in het algemeen en de rechten van het dier in het bijzonder zal de komende jaren wellicht alleen maar toenemen. Ook de wetgever zit niet stil en denkt na over een verbetering van de positie van het dier in het recht.

Tijdens het colloquium op dinsdag 26 februari 2019 komen drie eminente sprekers aan het woord die elk vanuit hun eigen expertise toelichting zullen geven bij een topics die verband houden met dierenwelzijn:

  • Anthony Godfroid, Advocaat bij Essenzia Advocaten

  • Piet Vanthemsche, Bestuurder van Vennootschappen

  • Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Dit colloquium is een initiatief van Mr. Luk Burgelman, Dr. Pierre Weyens, Dr. Herman Deschuytere, Mr. Anthony Godfroid, Dr. Stef Aerts en Prof. Sarne De Vliegher.


Voor meer informatie, klik hier.