DGZ, MCC en Vivee: samen voor mens en dier

DGZ, MCC en Vivee hebben ook in de voorbije periode kosten noch moeite gespaard om hun klanten-veehouders en andere opdrachtgevers, te kunnen blijven bedienen. Ondanks de moeilijke omstandigheden én met een continue en uiterst scherpe aandacht voor de gezondheidsbeschermende maatregelen. Dat er ook een portie geluk gepaard gaat met het feit dat ze operationeel kunnen blijven, beseffen DGZ, MCC en Vivee heel goed. Covid-19 heeft niet verhinderd dat de nieuwe logo’s opgehangen werden aan de gebouwen in Torhout en Lier. De baseline van de organisatiegroep is trouwens wel heel actueel: ‘Samen voor mens en dier’. Want de gezondheid van mens en dier is onlosmakelijk verbonden en staan centraal in onze maatschappij. Nu meer dan ooit!

De voorzitters Marcel Heylen (DGZ en Vivee) en François Achten (MCC) hadden het uiteraard liever anders gezien. Zij hadden de logo’s graag op een feestelijke manier onthuld, samen met een aantal gasten die de belangrijkste stakeholders van de organisatiegroep vertegenwoordigen. Omdat de onthulling niet live kon gebeuren, vroegen de voorzitters alle gasten om hun boodschap op een alternatieve manier te brengen. Elk van hen stuurde een digitaal steuntje in de rug in de vorm van een videoboodschap.

Een bloemlezing uit de boodschappen:

Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
‘Oprechte felicitaties aan DGZ, MCC en Vivee met de veelheid aan hoogstaande opdrachten en activiteiten die jullie voor de sector organiseren. Als minister van landbouw vind ik jullie werk van onschatbare waarde. Wat ik in de baseline van jullie nieuwe logo lees, is voor mij van groot belang: samen voor mens én dier. Beide krijgen een centrale plaats in jullie activiteiten maar ook in de hele veehouderijsector. Het is dankzij de veerkracht van onze actieve boeren-ondernemers dat we ook tijdens de voorbije, en de huidige moeilijke maanden altijd mogen rekenen op gezond en lokaal voedsel.’

Herman Claeys, Diensthoofd dier- en plantgezondheid FOD Volksgezondheid
‘De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid staat niet alleen voor de humane gezondheid. Samen met DGZ en MCC zijn wij ook intensief aan de slag met de Europese ‘one health’-strategie. We weten allemaal dat de gezondheid van de mens onlosmakelijk verbonden is met de dierengezondheid. DGZ en MCC spelen daar, net als hun Waalse zusterorganisaties Arsia en Comité du Lait, een cruciale rol in. En daar steunt onze organisatie jullie heel graag bij!’

Hendrik Vandamme, voorzitter ABS
‘DGZ en MCC zijn voor ons een onmisbare schakel tussen onze leden-veehouders en de overheid. Want jullie zorgen er voor dat onze boeren de regelgeving rond bijvoorbeeld de registratie of melkkwaliteitsbepaling in de praktijk kunnen toepassen. We zijn dan ook blij met jullie continue engagement en inspanningen om als organisatie te blijven groeien en te ontwikkelen in het belang van onze boeren. Doe zo verder.’

Herman Diricks, CEO FAVV
‘DGZ en MCC vormen voor het FAVV een bijzonder belangrijke brug met de Vlaamse veehouder. In het kader van de dierziektepreventie en de bioveiligheid spelen DGZ en MCC een onmisbare rol. Ik denk maar de toepassing die zij ontwikkelen waarmee zowel de bioveiligheid als het volledige gezondheidsplan van een bedrijf in kaart kan gebracht worden. Of de gegevens die zij aanleveren om ons beleid op te baseren. Ook voor deze digitale innovaties vindt het FAVV een ideale partner in DGZ en MCC. Ik wil ze dan ook van harte danken voor alle geleverde inspanningen en de inspanningen die nog geleverd moeten worden.’

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond
‘We hebben er vertrouwen in dat DGZ en MCC ook in de toekomst de verbinding tussen boer en overheid zullen blijven faciliteren. Blijvend investeren in onder andere digitalisering en innovatie is daarbij natuurlijk van groot belang. We zijn dan ook heel blij dat DGZ en MCC beslist hebben om de handen in mekaar te slaan. Via deze verregaande samenwerking zijn we ervan overtuigd dat de noodzakelijke dienstverlening op een voor de veehouder kostenefficiënte manier zal gegarandeerd blijven.’

De voorzitters van DGZ, MCC en Vivee danken alle ‘sprekers’ voor hun lovende woorden, die ook een hart onder de riem zijn voor het management en de medewerkers van de organisatiegroep die zich dagelijks inspannen. De voorzitters zijn ook blij dat ze op deze alternatieve manier hun collega-veehouders het signaal kunnen geven dat DGZ, MCC en Vivee klaar zijn om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. De organisatiegroep zal zich, samen met alle veehouders, melkproducenten en de zuivelindustrie, ook in deze moeilijke tijden tot het uiterste blijven inzetten. Samen voor mens en dier!

Contact
Mich Gillis, communicatieverantwoordelijke DGZ, mich.gillis@dgz.be, M. 0478 20 38 93
Helpdesk DGZ, helpdesk@dgz.be, T. 078 05 05 23