DGZ en ARSIA lanceren ‘FarmFit’: bedrijfsmonitoring-app voor dierenartsen en veehouders

DGZ lanceert vandaag in nauwe samenwerking met ARSIA de FarmFit app, een onmisbare applicatie voor dierenartsen en veehouders. Garandeer een vlotte bedrijfsmonitoring en ga als dierenarts samen met de veehouder voor een “fitte farm” met FarmFit. 

FarmFit werd voor én samen met gebruikers uit de praktijk ontwikkeld. Er bleek een grote behoefte aan een gebruiksvriendelijke, digitale opvolging van bedrijfsbezoeken, op een mobiele manier. 

Makkelijk en vlot naar een fit en gezond bedrijf!

  • Terwijl dierenarts en veehouder hun bevindingen constateren en bespreken tijdens hun rondgang op het bedrijf, registreert de dierenarts deze onmiddellijk en makkelijk in FarmFit, via smartphone of tablet.
  • Tegelijk worden alle opvolgacties en afspraken op een efficiënte manier vastgelegd. Bij het volgende bedrijfsbezoek pikken dierenarts en veehouder zo de status van de gemaakte afspraken vlot terug op. 
  • Met één klik ontvangt de veehouder instant een rapport met alle info overzichtelijk gebundeld. Je bespaart dus ook tijd. 

DGZ en Arsia, een eerste gezamenlijke realisatie

In februari 2020 tekenden de voorzitters van DGZ en ARSIA een intentieverklaring tot nauwere samenwerking. “Met FarmFit werpt deze samenwerking nu concrete vruchten af. Het is het eerste product dat we gezamenlijk aanbieden aan onze klanten”, verklaart Marc Lomba, afscheidnemend directeur van ARSIA.

“De app sluit naadloos aan bij de missie van onze organisaties”, aldus Denis Volckaert, afscheidnemend directeur van DGZ. “Met FarmFit creëren we toegevoegde waarde voor veehouders en dierenartsen bij het monitoren van de dierengezondheid. Bovendien geeft de app ook invulling aan onze engagementen binnen het AMCRA-convenant.” Beiden geven aan dat er plannen zijn voor bijkomende versies van FarmFit, steeds in co-creatie met eindgebruikers en partners. “We zijn er samen met onze medewerkers vast van overtuigd dat FarmFit een onmisbare app is voor een fitter en gezonder bedrijf”, aldus Lomba en Volckaert. 

FarmFit als resultaat van cocreatie

Bij het FAVV zag men onmiddellijk het gebruiksgemak van de app in. “Toen we hoorden van de applicatie die DGZ en ARSIA aan het ontwikkelen waren, zagen we hierin de ‘perfect fit’ om er onze binnenkort verplichte Bioveiligheidsaudit voor de varkenssector – gebaseerd op de Biocheck - aan te koppelen. Daarom hebben we significante middelen geïnvesteerd in deze module”, vertelt Jean-François Heymans, Directeur-generaal Controlebeleid van het FAVV en Belgische CVO.

“FarmFit is dermate gebruiksvriendelijk dat dierenartsen eenvoudig en snel de wettelijk verplichte risico-enquête met betrekking tot bioveiligheid kunnen uitvoeren. Bioveiligheid staat op Europees en Belgisch niveau hoog op de agenda, en met het Agentschap kunnen wij dankzij de koppeling met FarmFit de Belgische veehouders en dierenartsen bijstaan om hieraan invulling te geven.”

Ook Jeroen Dewulf, Hoogleraar Veterinaire Epidemiologie UGent, is ervan overtuigd dat de koppeling van Biocheck aan FarmFit zal leiden tot meer aandacht voor bioveiligheid en een sectorbrede monitoring ervan. “Hieruit zullen meer gerichte bioveiligheidsadviezen voor varkensbedrijven voortvloeien die op een duurzame manier ingang kunnen vinden in de praktijk. Ik ben er zeker van dat de samenwerking met DGZ en ARSIA zijn vruchten zal afwerpen om varkenshouders en dierenartsen nog beter te ondersteunen op het vlak van bioveiligheid.”

Bij Cegeka, de softwareontwikkelaar van de app, luidt het: “FarmFit is een krachtig instrument voor veehouders en dierenartsen voor een eigentijdse, digitale en mobiele aanpak van het bedrijfsmanagement.” Tom Gilissen, Manager Services Applications, stelt: “Alleen al daarom vind ik het een échte aanrader. De focus op de beleving van de eindgebruiker heeft steeds centraal gestaan voor DGZ en ARSIA. Bovendien is de app zo gebouwd dat deze op maat kan ingezet worden voor bijkomende toepassingen in de agrarische sector.” 

“Bij DGZ en ARSIA staan we steeds open voor een gesprek met geïnteresseerde partijen”, geven Evelyne De Graef en Jean-Yves Houtain aan, beiden manager bij respectievelijk DGZ en ARSIA, en FarmFit-fans van het eerste uur.

Wat zeggen de pilootgebruikers over FarmFit?

Bedrijfsdierenartsen en veehouders zijn intensief betrokken bij de behoefte-analyse voor FarmFit. Meerdere bedrijfsdierenartsen zijn er ondertussen als pilootgebruiker enthousiast mee aan de slag. Zij waarderen vooral het verslag als duidelijk overzicht, het feit dat je bepaalde vragen door de app minder snel vergeet te stellen en de handig checklists om een probleem te benaderen.

Dierenartsen die graag toegang willen tot de app (in eerste instantie focus varkens en/of rundvee, andere diersoorten volgen), kunnen zich vanaf vandaag, 17 mei 2021 eenvoudig registreren via www.farmfit.be (opgelet: niet via de app-store), waar je ook alle info over de app vindt. De app is beschikbaar op pc, tablet en smartphone.