Doe mee aan de enquête "Keizersneden bij rundvee"

In het kader van een masterproef is laatstejaarsstudente Eva De Coensel op zoek naar Vlaamse dierenartsen die keizersneden uitvoeren bij rundvee. Om een goed beeld te schetsen van het standaard protocol werd een enquête opgesteld met vragen omtrent asepsis en geneesmiddelgebruik. Door middel van deze gegevens kan worden nagegaan welke medicijnen het vaakst gebruikt worden bij de standaard ingreep en kan eventuele variatie in gebruik verder bestudeerd worden. 


U kunt via deze link deelnemen: https://nl.surveymonkey.com/r/YKQCFD2.