Doelbewust werk maken van IBR (deel 5)

De rundveesector heeft als doel de komende jaren IBR-vrij te worden. In de voorgaande artikels hebben we de stappen die de sector vooropstelt om dit te bereiken uit de doeken gedaan. Een belangrijk instrument hierbij is de I2-opvolgingstest die I2-bedrijven stimuleert om door te groeien naar een I3-statuut. In dit artikel focussen we op enkele aspecten rond bioveiligheid die van belang zijn om – eens het I3-statuut behaald is – verder vrij te blijven van IBR en dus nieuwe insleep te voorkomen. Omdat elk bedrijf uniek is, is het belangrijk om een bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan op te stellen. Bespreek dit alvast met uw bedrijfsdierenarts. Hij/ zij is het best geplaatst om samen met u doelbewust werk te maken van IBR.

Hoe kan ik insleep en verspreiding van IBR op mijn bedrijf vermijden?

Dankzij de flinke vorderingen die de IBR-bestrijding de laatste jaren gemaakt heeft, is het aantal besmette bedrijven jaar na jaar gedaald. Om het risico op besmetting volledig uit te schakelen, is het belangrijk om als sector gezamenlijk maatregelen te nemen om IBR te bannen.

Ook al wordt het risico op herinsleep van het IBR-virus steeds kleiner, toch blijft het op individueel niveau ook voor I3-bedrijven belangrijk om samen met de bedrijfsdierenarts het risico in te schatten en op basis hiervan het bedrijfsmanagement rond bioveiligheid te bepalen. Een dergelijke risicoanalyse kan leiden tot het nemen van maatregelen rond bv. aankoopbeleid, mogelijkheid tot vrijwillige vaccinatie, het uitweiden van dieren enz.

Tips rond bioveiligheid en het vermijden van insleep van IBR (en andere dierziekten)

1. Koop geen dieren aan: dierziekten worden immers vaak ‘gekocht en betaald’.

2. Als aankoop toch noodzakelijk is:

a. Koop steeds dieren afkomstig van een bedrijf met gekend gelijkwaardig statuut (I3) of een hoger statuut (I4).

b. Tracht extra garanties te verkrijgen van de verkoper en maak duidelijke afspraken.

c. Zorg voor een rechtstreeks transport met een gereinigde en ontsmette vrachtwagen waar geen dieren van een derde beslag op staan.

d. Hou de dieren bij aankomst in strikte quarantaine.

e. Laat uw bedrijfsdierenarts de nodige aankooponderzoeken doen en gebruik hiervoor het aankoopprotocol.

f. Haal de dieren pas uit quarantaine als alle verplichte en vrijwillige aankooponderzoeken zijn afgerond en een gunstig resultaat hebben.

3. Vermijd directe weidecontacten tussen dieren: er wordt een afstand van 3 meter aangeraden. Insleep van het virus kan immers ook gebeuren via het uitweiden van dieren op niet-veilige weiden, d.w.z. aanpalende weiden met dieren van een ander beslag met lager statuut.


4. Zorg dat de bezoekers op het bedrijf bedrijfseigen kledij en laarzen aantrekken om insleep te vermijden.

Bovenstaande tips rond bioveiligheid kunnen op ieder rundveebedrijf toegepast worden. Echter, omdat ieder bedrijf anders is en verschillende managementdoelstellingen nastreeft, is het belangrijk een bioveiligheidsplan op te stellen op maat van de noden en mogelijkheden van het bedrijf. De bedrijfsdierenarts kent uw bedrijf door en door, en is daarom het best geplaatst om u hierbij het nodige advies te verlenen. Stel samen met hem/haar een plan op met extra, specifiek op uw bedrijf afgestemde maatregelen zodat u uw hoge gezondheidsstatus rond IBR kunt behouden en herinsleep kunt vermijden.

De komende maanden zal DGZ in haar communicatie verder focussen op het belang van bioveiligheid in ket kader van het behouden van de hoogst mogelijke gezondheidsstatus.
Uit een recente Nederlandse studie blijkt namelijk dat de aan- of afwezigheid van dierziekten een bepalende factor is voor meer dan 40 procent van het inkomen van de veehouder. Op onze steeds groter wordende bedrijven met een hoge specialisatiegraad is dierziektepreventie dus heel belangrijk en onlosmakelijk verbonden met bioveiligheid.
Bioveiligheid is dan ook geen overbodige luxe, maar een absoluut noodzakelijke managementfactor om het bedrijfsinkomen te blijven verzekeren.


Contactgegevens
Met uw vragen kunt u terecht bij uw bedrijfsdierenarts of DGZ op tel. 078 05 05 23 of e-mail helpdesk@dgz.be.