Een derde van de honden is niet correct geregistreerd

Uit een recent onderzoek van de dienst Dierenwelzijn van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de UGent bleek dat 92 % van de honden geïdentificeerd was, maar dat slechts 71% van de honden correct geregistreerd was. Het overlijden van de hond werd slechts in 27% van de gevallen gemeld aan de databank.

De identificatie- en registratieplicht van honden is sinds 1998 van kracht. 8% van de onderzochte honden was niet geïdentificeerd. 10% van de honden die wel een chip hadden, was niet geregistreerd in de databank. Bovendien bleek dat eigenaars zelden een adreswijziging doorgegeven, waardoor 29% van de honden niet correct geregistreerd zijn.

Deze verontrustende cijfers werden helaas bevestigd bij een breder publiek. Tijdens een fotoshoot van huisdieren kregen hondeneigenaars de mogelijkheid om het chipnummer en de registratie van hun hond te controleren. 107 baasjes hebben hiervan dankbaar gebruik gemaakt. 28 honden bleken niet in orde te zijn.

Deze cijfers zijn mogelijk een verklaring waarom in 2014 zoveel honden verloren liepen en de eigenaar niet kon worden opgespoord. Voor 1.107 honden (22% van alle verloren gelopen honden), moest een ander baasje worden gezocht.

Wanneer een nieuwe hond in de praktijk komt, kan u best het chipnummer en de registratie in de databank controleren. Als de eigenaars verhuisd zijn, vraagt u best na of de adresgegevens van de hond ook zijn aangepast.

Relevante wetgeving
KB 25 april 2014— Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden.
• Honden die uit het buitenland komen, moeten binnen de 8 dagen worden geregistreerd. (artikel 4)
• Bij elke wijziging van verantwoordelijke deelt de overdrager de gegevens van de nieuwe verantwoordelijke binnen de acht dagen mee.(artikel 26)
• Verandering van gegevens zoals verhuis of overlijden dient zo snel als mogelijk te worden gemeld. (artikel 30)

 

Bron:

Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, natuur en energie