Eerste detectie van PCV3 in België

Recent werd op een Antwerps vleesvarkensbedrijf voor de eerste keer in België PCV3 gedetecteerd. De vleesvarkens hadden PDNS-achtige letsels, en ernstige necrose ter hoogte van het scrotum. Bijna gelijktijdig werd in West-Vlaanderen ook PCV3 teruggevonden in het bloed van vleesvarkens met PDNS-letsels. In hoeverre PCV3 verantwoordelijk is voor dit ziektebeeld, is nog onduidelijk. Is PCV3 een nieuwe ziekte?

PCV3 is een virus dat vrij recent (in 2015) ontdekt werd in de Verenigde Staten bij varkens met het Porcien Dermatitis en Nefropathie Syndroom (PDNS) en vruchtbaarheidsstoornissen. Daarna werd het ook in de rest van de wereld gedetecteerd bij dieren met PDNS, vruchtbaarheidsproblemen, ademhalingsstoornissen en myocarditis. Omdat PCV3 ook teruggevonden wordt in gezonde dieren, blijft de rol van het virus als oorzaak van de gezondheidsproblemen nog onduidelijk.
Verder onderzoek wijst erop dat PCV3 geen nieuw virus is, maar waarschijnlijk al tientallen jaren circuleert bij varkens. Via nieuwe en betere onderzoeksmethoden is het echter pas recent ontdekt. Ondanks de vergelijkbare naam, gaat het wel degelijk om een ander virus dan PCV2. Vaccinatie tegen PCV2 zal bijgevolg niet werkzaam zijn tegen PCV3.


PCV3 op Vlaamse bedrijven

Veepeiler Varken werd recent gecontacteerd omwille van een probleem op een bedrijf dat intacte beren afmest. De dieren vertoonden een blauwverkleuring ter hoogte van het scrotum (Foto 1) waarbij de huid van de balzak in sommige gevallen volledig necrotisch werd. Het was allerminst duidelijk waaraan de symptomen te wijten konden zijn. Er was geen verhoogde uitval omwille van de problematiek op het bedrijf en soms genazen de dieren zelfs na een bepaalde periode. 

Bij de rondgang tijdens een bedrijfsbezoek van Veepeiler Varken werden er, naast de duidelijke verkleuring ter hoogte van het scrotum bij ongeveer 5% van de beren, ook PDNS-achtige letsels (Foto 2 en Foto 3) aan de achterhand gezien bij een aantal dieren, zowel bij beren als bij zeugen.
Verder bloedonderzoek van de aangetaste dieren kon geen PRRSV noch PCV2 aantonen. Daarom zocht Veepeiler Varken verder, en met succes: het PCV3-virus werd gedetecteerd in het bloed van een aantal aangetaste dieren. Of dit virus ook de blauwverkleuring en de PDNS-achtige letsels had veroorzaakt, is echter niet aangetoond. PCV3 kon op dit bedrijf niet teruggevonden worden in de organen van gestorven dieren.
Veepeiler Varken bracht ook een bezoek aan het zeugenbedrijf vanwaar de biggen afkomstig waren. Hoewel er op dit bedrijf geen zichtbare letsels voorkwamen en er ook geen verhoogde uitval of meer achterblijvers waren, werd er bij de biggen in de biggenafdeling reeds PCV3 in het bloed gedetecteerd.

Bijna tegelijkertijd was er een klacht van sterk verhoogde sterfte in combinatie met PDNS bij vleesvarkens op een West-Vlaams vleesvarkensbedrijf. Bij deze varkens werd er zowel PCV2 als PCV3 teruggevonden.


Veepeiler Varken zoekt bedrijven voor verder onderzoek

Wat we zeker weten, is dat PCV3 ook in België circuleert en zowel in het Oosten als in het Westen van het land voorkomt. In welke mate dit virus een oorzaak of medeoorzaak van ziekteproblemen kan zijn, is nog niet duidelijk. Verder onderzoek zal ook moeten uitwijzen welke maatregelen een bedrijf kan nemen om een infectie onder controle te houden of te vermijden.
Veepeiler Varken zal nog verder onderzoek naar het voorkomen van PCV3 in België uitvoeren door middel van bloedonderzoek en autopsie op biggen in de biggenafdeling.


Contactgegevens

Heeft u vragen over PCV3 of over het onderzoek ernaar door Veepeiler Varken? Neem dan contact op met Tamara Vandersmissen of Caroline Bonckaert, varkensdierenartsen bij DGZ (078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be).

 

Komt u op bedrijven waar er problemen zijn met biggen die achterblijven, opgezette liesplooilymfeknopen hebben of PDNS-achtige letsels vertonen? En wil u graag weten of PCV2 en/of PCV3 mogelijk ook op dat bedrijf aanwezig zijn? Spreek erover met de veehouder, wellicht heeft hij interesse om deel te nemen aan het Veepeilerproject. Neem contact op met Tamara Vandersmissen (0474 44 53 59 of tamara.vandersmissen@dgz.be) of Caroline Bonckaert (0474 59 40 68 of caroline.bonckaert@dgz.be), varkensdierenartsen bij DGZ, voor meer informatie of om een bedrijf aan te melden.


Auteur: Tamara Vandersmissen, dierenarts DGZ