Het Circovirus is ook in de Benelux veranderd

Wereldwijd1-2 en ook Europees3 gezien is PCV2d de meest voorkomende variant van het circovirus. Uit een inventariserend prevalentieonderzoek4 (2021) dat in de Benelux is uitgevoerd kwam naar voren dat PCV2d op bijna de helft van de onderzochte bedrijven voorkwam. Op bedrijven waar de onderzoekers (sub)klinische symptomen waarnamen, troffen zij opvallend vaak type PCV2d aan en bleven groei en uniformiteit achter.

Meer informatie op: www.circoverandert.be


Referenties:

  1. Dei Giudici et al., Phylogenetic analysis of porcine circovirus type 2 in Sardinia, Italy, shows genotype 2d circulation among domestic pigs and wild boars, 2019; Pubmed.gov, doi.org/10.1016/j.meegid.2019.03.013
  2. Xiao, C., Halbur, P., Opriessnig, T., Global molecular genetic analysis of porcine circovirus type 2 (PCV2) sequences confirms the presence of four main PCV2 genotypes and reveals a rapid increase of PCV2d, Pubmed.gov, 2015, doi:10.1099/vir.0.000100
  3. Saporiti et al., Detection and genotyping of Porcine circovirus 2 (PCV-2) and detection of Porcine circovirus 3 (PCV-3) in sera from fattening pigs of different European countries, Wiley Online Library, 2020. Doi.org/10.1111/tbed.13596
  4. Interne studie: Zoetis Benelux Circo Prevalence Project Data, 2021