Open brief aan de apothekers

Naar aanleiding van vaak gemelde problemen i.v.m. het afleveren zonder voorschrift van diergeneeskundige voorschriftplichtige medicatie door apothekers maakte SAVAB-Flanders, in samenspraak met het FAGG, een open brief aan de apothekers op.

Hoewel het FAGG aanraadt om overtredingen formeel te melden met datum/periode van inbreuk, betrokken officina en afgeleverde producten, is SAVAB-Flanders van mening dat het beter is om eerst met de collega's aan tafel te zitten, een gemeenschappelijke brief te ondertekenen en deze aan de buurtapothekers te bezorgen. SAVAB-Flanders streeft niet naar onmiddellijke sanctionering, maar vooral - in eerste instantie - naar sensibilisering van apothekers en klanten.

 

Open brief aan de apothekers

Regelmatig wordt aan dierenartsen gevraagd om een voorschrift te maken voor een door de eigenaar ingestelde behandeling met voorschriftplichtige medicatie die reeds afgehaald is bij de apotheker.

Echter, enkel vóórschriften hebben een wettelijke basis. Naschriften zijn bijgevolg niet toegelaten. Voorschriftplichtige geneesmiddelen kunnen door een apotheker enkel afgeleverd worden op voorschrift.

Voor bepaalde geneesmiddelen komt het soms voor dat een apotheker een patiënt tijdelijk voorthelpt, bv een chronische patiënt met gekende therapie die men in uitzonderlijke omstandigheden (bv wacht/arts op verlof) verder helpt met enkele pillen. Dit is strikt gezien ook niet wettelijk, maar ter wille van de therapietrouw kan dit gedoogd worden. Dergelijke handelswijze mag echter de opvolging van de patiënt niet in het gedrang brengen.

Het instellen van nieuwe behandelingen met voorschriftplichtige geneesmiddelen kan hoe dan ook niet. Noch de apotheker, noch de eigenaar mag een diagnose stellen. Dit is een inbreuk op de wet op de uitoefening van de diergeneeskunde. Het voorschrijven van een (dier)geneesmiddel – zowel in dosis, frequentie als behandelingsduur - volgt na het onderzoeken van het dier, het stellen van een diagnose en het afwegen van voor- en nadelen van een bepaalde behandeling (inclusief een evaluatie van de therapietrouw in functie van het betreffende dier en de eigenaar), iets wat uitsluitend tot de bevoegdheid van de dierenarts behoort.

Bovendien wordt de dierenarts ook een grote verantwoordelijkheid toegeschoven in de strijd tegen antibioticumresistentie.

Het FAGG vraagt tevens aan de dierenartsen die weet hebben van apothekers die hierop een inbreuk plegen, om dit aan hen te melden. Aangezien we ervan uitgaan dat noch dierenartsen noch apothekers graag in conflict treden, willen we dan ook proactief beroep doen op de apothekers om samen te werken aan het correct naleven van de wetgeving en geen voorschriftplichtige medicatie meer mee te geven zonder te beschikken over een voorschrift.