Oproep deelname Neospora pilootproject Vlaams-Brabant

Neospora is één van de belangrijkste oorzaken van abortus bij runderen. In België is momenteel meer dan 60% van de bedrijven besmet met Neospora. Vaak wordt de impact op het bedrijf onderschat of weet men niet in hoeverre Neospora aanwezig is op het eigen bedrijf.

Om een idee te krijgen van de Neospora-besmetting op bedrijfsniveau lanceerde DGZ in oktober 2013 het Neospora-bestrijdingsprogramma. Op basis van een tankmelkonderzoek of een bloedname van 10 dieren wordt er een inschatting gemaakt van de Neospora-situatie op het bedrijf. Is dit ongunstig dan dient er verder onderzoek te gebeuren.

DGZ lanceert nu samen met de provincie Vlaams-Brabant een pilootproject voor de aanpak van Neospora op Vlaams-Brabantse rundveebedrijven. Dankzij de financiële steun van de provincie kunnen we  aan 25 melkvee- en 25 vleesveebedrijven een gratis Neospora basisabonnement aanbieden. Bovendien krijgen de deelnemende veehouders elk 30 gratis analyses.

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen?

U hebt een melkvee- of vleesveebedrijf in Vlaams-Brabant.
U hebt minstens 25 kalvingen per jaar.
U bent gemotiveerd om Neospora aan te pakken en bereid om hiertoe de nodige maatregelen te nemen.
Zowel voor bedrijven met een gekende als bedrijven met een niet gekende Neospora-status.

 
Wat houdt het in?

Voor de deelnemende melkveebedrijven gebeurt er automatisch een tankmelkonderzoek. Voor vleesveebedrijven dienen er 10 bloedstalen genomen te worden door de bedrijfsdierenarts. De kosten van het Neospora basisabonnement en de analyses worden betaald via het pilootproject. De kosten voor de staalname door de bedrijfsdierenarts zijn ten laste van de veehouder.
Als volgende stap worden de 10 sterkst besmette bedrijven geselecteerd voor verdere opvolging waarbij alle dieren ouder dan 6 maanden worden getest. Deze bedrijven stappen over op het Neospora+ abonnement dat volledig vergoed wordt via het pilootproject (waarde 65 euro). Met dit abonnement krijgt u 10% korting op de analysekosten en hoeft u de basisdossierkost niet te betalen. Bovendien krijgt u de eerste 30 analyses gratis. (Dit geldt ook voor de reeds ingeschreven veehouders). De kosten voor de staalname door de bedrijfsdierenarts zijn ten laste van de veehouder.
Vervolgens zal een dierenarts van DGZ  u, in samenspraak met de bedrijfsdierenarts, begeleiden en een plan uitwerken voor de bestrijding van Neospora afgestemd op uw bedrijf.

 
Wat is uw voordeel?

U geniet van een financiële tussenkomst van de provincie Vlaams-Brabant.
U krijgt een duidelijk beeld van de Neospora-situatie op uw bedrijf aan de hand van een stamboomanalyse en u kunt het probleem aanpakken.
Een dierenarts van DGZ zal de sterkst besmette bedrijven, in samenspraak met de bedrijfsdierenarts, een jaar lang begeleiden om Neospora te bestrijden.
Hoe inschrijven?

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar helpdesk@dgz.be of te bellen naar 078 05 05 23. Vermeld uw naam en beslagnummer en dat u zich wenst in te schrijven voor het pilootproject Neospora van Vlaams-Brabant.
Voor bijkomende informatie over Neospora en de aanpak ervan kunt u contact opnemen met de helpdesk van DGZ via tel. 078 05 05 23 of e-mail naar helpdesk@dgz.be