U-Scan, mastitismanagement eindelijk zichtbaar gemaakt

Op donderdag 18 juni lanceerde MEX™, spin-off van het M-team van de Universiteit Gent, haar gloednieuwe tool U-Scan. U-Scan werd speciaal ontwikkeld om het mastitismanagement op een wetenschappelijk verantwoorde en efficiënte manier zichtbaar te maken in elke melkveestapel.

De oplossingen voor het bekomen en behouden van een goede uiergezondheid op een melkveebedrijf zijn alom gekend en zitten vervat in “De Kapstok Uiergezondheid” van het M-team UGent. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig te zijn om de juiste maatregelen te nemen, zodoende de uiergezondheid op een melkveebedrijf daadwerkelijk te verbeteren. Eén van de redenen hiervoor is dat we vaak teveel focussen op de “oplossingen” en niet op het “probleem”. Alles wat niet conform de “schoolboeken” is, willen we als adviseurs aangepast zien, waardoor de melkveehouder overweldigd wordt en gedemotiveerd raakt. Om het probleem écht in kaart te brengen moeten er celgetalgegevens en klinische mastitis data beschikbaar zijn. Deze zijn evenwel niet altijd en op elk melkveebedrijf voor handen.

De tweede beste aanpak is om de zwakke punten en risico’s in het mastitismanagement voor de uiergezondheid van vandaag en deze van morgen in kaart te brengen aan de hand van een bedrijfsspecifieke risicoanalyse. En dat is net wat de U-Scan doet. Dankzij de U-Scan kan het mastitismanagement eindelijk in elke melkveestapel op een efficiënte en wetenschappelijk onderbouwde manier zichtbaar worden gemaakt. Of er nu celgetalgegevens voor handen zijn of niet. Met de U-Scan wordt het risico op koegebonden en omgevingsgebonden mastitis, op nieuwe en niet-genezen infecties tijdens de droogstand, op vaarzenmastitis en op ondermaatse behandelingsresultaten op een wetenschappelijk onderbouwde manier zichtbaar gemaakt aan de hand van minder dan 50 vragen. Op basis van de antwoorden wordt er een bedrijfsspecifiek advies geformuleerd, zodat onmiddellijk de volgende stap richting een betere uiergezondheid kan worden gezet of, nog beter, uiergezondheidsproblemen in de toekomst gericht kunnen voorkomen worden.

Waarom het mastitismanagement zichtbaar maken? Wel, op basis van recent onderzoek wordt geschat dat slechts 1 op 3 Vlaamse melkveebedrijven een goede uiergezondheid heeft: een tankmelkcelgetal minder dan 250.000 cellen/ml en minder dan 3% klinische mastitis per maand. Melkveebedrijven met een tankmelkcelgetal tussen 250.000 en 400.000 cellen/ml verdienen 100 tot 200 € minder per koe per jaar door een verminderde melkproductie. De verliezen bedragen gemakkelijk 5% van het totale inkomen dat een melkveebedrijf uit de productie van melk haalt. Zelfs melkveebedrijven met een tankmelkcelgetal tussen 100.000 en 200.000 cellen/ml kunnen nog tot 200 € per koe per jaar minder verdienen te wijten aan klinische mastitis. Bovendien wordt de overgrote meerderheid aan antibiotica op een melkveebedrijf ingezet voor de preventie en controle van mastitis. Op melkveebedrijven met een tankmelkcelgetal lager dan 150.000 cellen/ml en een percentage klinische mastitis minder dan 3% per maand kan het antibioticumgebruik mits een goed algemeen mastitismanagement en een excellent droogstandsmanagement met wel 70% worden verminderd.

Bekijk de opname van het webinar via https://event.webinarjam.com/go/replay/14/vm75gb8u4f4tg

Meer info over de U-Scan via www.U-Scan.eu

Contacteer MEX™ voor meer info of een gratis online demo via Support@mexcellence.eu.