Virulentie Staphylococcus hyicus

Staphylococcus hyicus is een normale bewoner van de huid bij varkens. Bij beschadiging van de huid kunnen virulente stammen de epidermis penetreren en een desintegratie van de epidermiscellen veroorzaken. De daarop volgende lekkage van wondvocht bezorgt de bacterie een geschikt milieu maar leidt bij de gastheer tot de typische exudatieve (jonge biggen) of korstvormige letsels (oudere dieren).

Virulente stammen beschikken over één of meerdere exfoliatieve toxines die verantwoordelijk geacht worden voor de letsels ter hoogte van de epidermis. Stammen die geen exfoliatieve toxines produceren worden als niet pathogeen beschouwd. Het aantonen van deze virulentiegenen gebeurt middels een PCR-test bij DIALAB en laat toe pathogene stammen te onderscheiden van commensalen. Daarnaast kan de test gebruikt worden als screening voor het incorporeren van stammen in een autovaccin. Op die manier kan zo’n autovaccin voor St. hyicus beter gekarakteriseerd en efficiënter worden en wordt een overload aan niet-pathogeen antigen vermeden.

De PCR-test wordt uitgevoerd op isolaten van Staphylococcus hyicus, niet rechtstreeks op huidletsels. Als startmateriaal kan u swabs nemen van de huidletsels of aangetaste biggen insturen.

De genen voor de exfoliatieve toxines van St. hyicus worden occasioneel ook teruggevonden bij andere Staphylococcen (Staphylococcus chromogenes, Staphylococcus sciuri). De exfoliatieve toxines van Staphylococcus aureus daarentegen zijn verschillend en worden niet gedetecteerd in de test.

Voor meer informatie over de typering van Staphylococcus hyicus kan u DIALAB steeds bereiken op onderstaande coördinaten.

Philip VYT, DVM, PhD

DIALAB, Diagnostic Laboratory
Dep. of Belvet Services BVBA
Moortelhoekstraat 2
9111 Belsele
0479/510064
philip.vyt@scarlet.be
philip.vyt@dialab.be
BE0843557233