WSAVA roept op tot ‘gezondheidsbewust’ kweken en meer genetische tests

De World Small Animal Veterinary Association roept dierenartsen en fokkers op om het lijden bij gezelschapsdieren door genetische aandoeningen te verminderen door ‘gezondheidsbewust’ te fokken en gebruik te maken van de voordelen van genetische testen. In een nieuwe position paper roepen ze dierenartsen en fokkers op om te zorgen dat de criteria die worden gebruikt voor de selectie en het fokken inhouden dat een normale partus mogelijk is en dat anatomische kenmerken die predisponeren tot erfelijke aandoeningen (zoals extreme kenmerken waaronder grootte, huidplooien, angulatie en extreme korte snuiten (brachycephalie)) worden uitgesloten. In het document wordt er ook op aangedrongen dat fokkers een gezondheidsscreening uitvoeren bij dieren die bedoeld zijn voor de fok zodat dieren kunnen geselecteerd worden die meer dan waarschijnlijk gezonde nakomelingen zullen geven.

De technologische vooruitgang heeft gezorgd voor meer en betere genetische tests. Daarom worden de dierenartsen in de paper opgeroepen om bij te blijven wat betreft de beschikbaarheid en het juiste gebruik van genetische tests. Verder willen ze meer tests gevalideerd zien voor specifieke aandoeningen en rassen. De tests moeten bovendien afgestemd zijn op het individuele dier en de omstandigheden waaronder wijze van vererving, penetrantie van de geteste mutatie, het geteste ras en de frequentie van de mutatie binnen het ras.

Het position paper dat werd opgesteld door het WSAVA’s Hereditary Disease Committee is een antwoord op de toenemende populariteit van gezelschapsdieren met overdreven kenmerken of genetische afwijkingen waardoor veel dieren problemen ondervinden op gebied van gezondheid en welzijn. De WSAVA onderschreef reeds een position paper die in juni 2018 werd uitgebracht door de Federation of Veterinarians of Europe en de Federation of European Companion Animal Veterinary Associations waarin wordt opgeroepen gezondheid en welzijn te laten primeren op uiterlijk.

Het WSAVA vertegenwoordigt wereldwijd meer dan 200 000 dierenartsen gezelschapsdieren en lanceerde zijn eigen position paper zodat het item wereldwijd aandacht krijgt. Ze benadrukken in de paper de voordelen van DNA test voor dierenartsen en fokkers om het lijden van dieren ten gevolge van extreme fokkerij te verminderen. Dr Jerold Bell DVM, is praktiserend dierenarts en adjunct professor genetica in de Tufts Cummings School of Veterinary Medecine, Massachusetts, USA. Hij werd in september 2018 verkozen als hoofd van de WSAVA’s Hereditary Disease Committee en is co-auteur van de paper.

Het WSAVA Hereditary Disease Committee sponsort de Canine and Feline Hereditary Disease (DNA) Testing Laboratories database die kan geraadpleegd worden per ras, ziekte en labo. Het Committee werkt aan de ontwikkeling van educatieve middelen en hulpmiddelen voor dierenartsen en fokkers. Dit werk wordt gesponsord door Waltham®.

Het WSAVA wil de klinische zorg voor gezelschapsdieren wereldwijd verbeteren en groepeert meer dan 200 000 dierenartsen over de hele wereld in 100 ledenverenigingen. De kernactiviteiten omvatten de oprichting van Globale Richtlijnen die als standaard voor diergeneeskundige zorg dienen, het voorzien van continue vorming (CV) en andere educatieve informatiebronnen voor de leden.

Voor meer info kan u contact opnemen met
Rebecca George, George PR
Tel 01449 737281/07974 161108
email: rebecca@georgepr.com