3de graad AVB bij een 6-jarige teckel

Een derdegraads AV-blok is één van de hoofdindicaties om over te gaan tot het implanten van een pacemaker. Het succes van een pacemakerimplantatie hangt vooral af van de juiste selectie van de kandidaat en een goede kennis van de anatomie van het hart, die cruciaal is bij fluoroscopie, alsook een goede kennis van bepaalde electrofysiologische en fysische begrippen om het instellen en opvolgen van de pacemaker vlot te laten verlopen. In de casus van teckel Erasmus is ook de bijkomende medische historiek belangrijk, aangezien de teckel op latere leeftijd, een paar jaar na de pacemakerimplantatie, ook MKD kreeg. Ter ondersteuning van de behandeling van de MKD werden de instellingen van de pacemaker aangepast.