ABCD plaatst richtlijnen over SARS-CoV-2 bij katten

Het ABCD (Advisory Board on Cat Diseases) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd over SARS-CoV-2 bij katten. Je vindt er regelmatig geüpdate wetenschappelijke info over de rol van dit virus bij katten, de overdracht ervan naar mensen en de impact van katten in de huidige pandemie.

“Allereerst willen we graag benadrukken dat er momenteel geen bewijs is dat katten mensen kunnen besmetten met SARS-CoV-2,” geeft Margaret Hosie, ABCD President en professor in Comparative Virology in de MRC-University van Glasgow Centre for Virus Research in het Verenigd Koninkrijk, aan. In de handleiding vind je ook info over de aard van het virus, recente experimentele studies over katten en nieuwe data die de prevalentie van infectie bij katten beschrijven. 

De hoofdbevindingen zijn:

  • Er is momenteel geen bewijs van transmissie van het virus van kat naar mens
  • Nauw contact met huisdieren zou vermeden moeten worden in gezinnen waar SARS-CoV-2 heerst (of waar er symptomen van COVID-19 zijn). Mens-naar-kat overdracht is immers wel vastgesteld. 
  • Als de eigenaar met COVID-19 toch voor de kat moet blijven zorgen, dan moeten strikte hygienemaatregelen opgevolgd worden. 
  • Katten uit een gezin waar COVID-19 heerst, zouden niet herplaatst, geïsoleerd, afgestaan of verlaten moeten worden. 
  • Katten mogen in geen enkel geval gedesinfecteerd worden.
  • Op dit moment is het testen van katten niet aangeraden.

“Onze richtlijnen worden regelmatig geüpdatet als nieuwe data beschikbaar zijn”, geeft professor Hosie aan. “Een van onze sleutelboodschappen is dat huisdiereigenaars altijd hygiënemaatregelen moeten opvolgen en dat katten in geen enkel geval moeten worden achtergelaten. ” 

Op de ABCD website staat ook een lijst met veelgestelde vragen over COVID-19 bij katten.