Activiteitenverslag 2021 van Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn is het adviesorgaan voor de minister bevoegd voor Dierenwelzijn en voor Dierenwelzijn Vlaanderen. In dat kader publiceert de Raad adviezen en bediscussieert hij dierenwelzijnsvraagstukken en zoekt oplossingen.

Advies over elektrische halsbanden bij honden en katten

In 2021 adviseerde de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn een verbod op trainingshalsbanden en antiblafhalsbanden die werken op basis van elektrische prikkels. Voor halsbanden gekoppeld aan een onzichtbare omheining stelde de raad een uitzondering voor.

De Vlaamse Regering zette dit advies om in regelgeving en verbiedt vanaf 2027 het gebruik en de verhandeling van halsbanden die elektrische prikkels toedienen zowel voor honden als voor katten in het Vlaamse Gewest. Halsbanden gekoppeld aan een onzichtbare omheining vallen niet onder dat verbod. Het advies is gebaseerd op een uitgebreide bevraging van dierenartsen en gedragstherapeuten. 

Werkgroepen

Daarnaast zijn ook werkgroepen (met o.a. dierenartsen, de FAVV, asielen, ...) gestart met besprekingen over de invoer van straat- en asielhonden en over huisvestingsnormen voor kalkoenen. Een advies van de raad over beide onderwerpen wordt verwacht in 2022. 

Academische aandacht

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn nam twee initiatieven om de academische aandacht voor het dierenwelzijn te bevorderen: 

  • Jaarlijkse Dierenwelzijnsprijs: In 2021 reikte de raad de eerste Dierenwelzijns- prijs uit voor een bachelor- of masterproef die een wetenschappelijke bijdrage leveren aan onze kennis over dierenwelzijn en inzichten geven voor een betere levenskwaliteit van dieren. Bij de bachelorproeven won Lotte Ruts de Dierenwelzijnsprijs met een scriptie over voeding bij leguanen. Pauline Debontridder was de laureaat bij de masterproeven met een scriptie over de invloed van koude incubatie op latere stresservaringen bij vleeskuikens. 
  • Leerstoel Dierenwelzijn, -ethiek en -recht: In het academiejaar 2021-2022 startte de leerstoel ‘Dierenwelzijn, -ethiek en -recht’. De KU Leuven en de Universiteit Gent werken samen voor die unieke lessenreeks die bestaat uit 3 colleges over de basiskennis van het dierenwelzijn en 9 colleges over actuele thema’s rond dierenwelzijn. 

Je leest het volledige activiteitenverslag van 2021 hier.