Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs

Op zaterdag 1 juni is het Wereldmerkdag. Manneken Pis zal voor deze gelegenheid, gekleed als West-Afrikaanse veehouder, de hele dag (vervallen) melk plassen. Met deze actie wil de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen – samen met de Belgische boeren van de coöperatie Faircoop - aandacht vragen voor de West-Afrikaanse melkboeren. 

In West-Afrika leeft 60% van de bevolking van de veeteelt en de landbouw. In droge en woestijnachtige gebieden is veeteelt vaak de enige manier om te overleven. Melk is voor hen dus een belangrijke bron van voedsel (eiwitbron) en inkomsten en speelt een essentiële rol in de strijd tegen honger en armoede. Terwijl een Belgische koe gemiddeld 25 tot 35 liter melk per dag produceert, geeft een Afrikaanse koe in het beste geval 2 tot 3 liter. In het droogseizoen produceren ze zelfs minder dan één liter per dag door een tekort aan water, gras en dierengezondheidszorg. Bovendien brengt de melk van de West-Afrikaanse boeren door de oneerlijke concurrentie uit Europa zo goed als niets meer op. 

Oneerlijke concurrentie uit Europa

Het beetje melk dat de West-Afrikaanse boeren kunnen verkopen, brengt zo goed als niks meer op. Europese melkoverschotten overspoelen en ontwrichten de lokale markt. Deze ‘melk’ is eigenlijk afgeroomde poedermelk, verrijkt met niet-duurzame palmolie. Deze is bovendien drie keer goedkoper dan die van de lokale boeren en duwt de lokale veehouders verder in de armoede.

Stop de dumping van Europees melkpoeder

Op Wereldmelkdag roept Dierenartsen Zonder Grenzen de Europese beleidsmakers dan ook op om:

  1. De Europese melkoverschotten niet langer te dumpen in West-Afrikaanse landen. Want dat betekent de doodsteek voor de melkveehouders daar.
  2. De melkboeren in West-Afrika én in Europa een eerlijke prijs te geven voor hun melk. Door de overproductie kelderen de melkprijzen ook in Europa: vandaag verkoopt een Belgische veehouder zijn/haar melk aan 34 eurocent per liter, terwijl hij/zij minstens 45 eurocent nodig heeft om uit de kosten te geraken.
  3. De lokale productie, verwerking en distributie van melk in West-Afrikaanse landen te ondersteunen. Want die lokale melkketen is belangrijk in de strijd tegen honger en armoede in Afrika.  

Programma van Wereldmelkdag:

  • 9u-17u, Manneken Pis (hoek Stoofstraat-Eikstraat, 1000 Brussel): Manneken Pis zal de hele dag gekleed zijn als Afrikaanse veehouder (als Peul, uit Niger) en melk plassen.
  • 9u-9u30, Manneken Pis: het standbeeld wordt aangekleed en Belgische melkboeren van Faircoop zullen met bidons zo'n 100 liter (vervallen) koeienmelk in de fontein gieten.
  • 9u30-15u, Manneken Pis: voorbijgangers kunnen gratis (h)eerlijke melk proeven van Fairebel, het merk van de Belgische boerencoöperatie Faircoop.

Wereldmelkdag werd in 2001 in het leven geroepen door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Lees hier meer over de nefaste gevolgen van het Europese melkbeleid op de Europese en West-Afrikaanse boeren en over de verrijking van afgeroomd melkpoeder met palmolie: www.exporteeronzeproblemenniet.org