Anemie bij hond en kat: een veel voorkomend probleem

Wat is anemie? Anemie wordt gedefinieerd als een daling in het aantal rode bloedcellen. Praktisch wordt anemie dus gedefinieerd als een daling van de hematocriet (Hct), de hemoglobineconcentratie of het aantal rode bloedcellen onder de referentiewaarden. Het is mogelijk dat bij sommige dieren na herhaalde bloednames een geleidelijke daling van de hematocriet wordt waargenomen, hoewel de eigenlijke waarde nog binnen de referentiewaarde valt. Toch spreekt men ook hier van anemie.
Anemie is geen diagnose op zich, bijgevolg dient dus steeds gezocht te worden naar de onderliggende oorzaak.