Anesthesie met multimodale analgesie bij een hond die een orthopedische ingreep ondergaat

Multimodale analgesie is in de humane geneeskunde reeds gekend sinds de jaren 1990. Hierbij worden verschillende analgetica gebruikt met een verschillend werkingsmechanisme om een synergie-effect te verkrijgen.

Door de toegenomen kennis omtrent pijnmechanismen bij dieren kent multimodale analgesie ook een ontwikkeling in de diergeneeskunde. Figuur 1 illustreert de mechanismen van transductie, transmissie, modulatie en perceptie van pijn. Pijn ontstaat door de stimulatie van pijnreceptoren op het uiteinde van perifere zenuwen. Mechanische, thermische of chemische signalen worden omgezet in een elektrisch signaal, de actiepotentiaal, en wordt vervolgens door de zenuw naar het ruggenmerg geleid waar de informatie wordt overgedragen van het eerste neuron naar het tweede via de vrijstelling van neurotransmitters. Het tweede neuron stuurt het signaal naar de hersenen waar de informatie wordt behandeld in de verschillende gebieden die betrokken zijn bij de perceptie en modulatie van pijn. Tegelijk worden verschillende modulatiemechanismen geactiveerd ter hoogte van het ruggenmerg. Door dit model te begrijpen kan een analgetische strategie voor onze patiënten worden gekozen en kan multimodale analgesie worden uitgevoerd.