AnimalhealthEurope vindt dat de systemen voor voedselproductie “in alle omstandigheden” moeten werken.

AnimalhealthEurope ondersteunt de ambities van de Europese Commissie om te evolueren in de richting van een voedingssysteem met respect voor het milieu “met een transformatie gebaseerd op nieuwe en goedgekeurde technologieën, waarbij de biodiversiteit en het milieu worden gerespecteerd”.

Volgens AnimalHealthEurope zijn “het gebruik van innovatieve digitale hulpmiddelen en preventieve praktijken voor de diergezondheid elementen die ertoe bijdragen en kunnen helpen om deze overgang te versnellen”.

“Het is de juiste weg naar een duurzame voedselproductie, waar de voedselveiligheid en –zekerheid van de Europese burgers onze grootste bezorgdheid zijn”.

De Europese Commissie heeft een nieuwe strategie goedgekeurd, “Farm to Fork” (van de boerderij naar de vork) voor een “evenwichtig voedingssysteem, dat gezond en respectvol is voor het milieu”.

Het initiatief is opgezet om een overgang mogelijk te maken naar een duurzaam voedselsysteem in de EU waarbij “de voedselveiligheid wordt bewaard en dat de toegang garandeert tot gezonde voedingsdiëten afkomstig van een gezonde planeet”. Dit initiatief wil de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem in de EU verminderen, en het herstellingsvermogen ervan versterken.

De strategie van “Farm to Fork” omvat een aantal doelstellingen om het voedingssysteem in de EU te wijzigen, namelijk een vermindering met 50% van de antimicrobiële middelen die gebruikt worden bij dieren bestemd voor de voeding.

Om het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren te beperken en om een meer voorzichtig en verantwoord gebruik ervan te stimuleren, zullen er nieuwe reglementeringen komen op de diergeneeskundige geneesmiddelen en geneeskundige voeding vanaf 2022.

Algemeen Secretaris van AnimalhealthEurope, Roxane Feller, voegt eraan toe: “We stimuleren de Europese beslissers om de tot nu toe behaalde successen te erkennen via de waardeketen bij het vee om zowel de uitstoot van broeikasgassen als de noodzaak om antibiotica te gebruiken bij dieren te verminderen. Daarbij moeten de hoge normen van het dierenwelzijn worden gerespecteerd en moet extra ondersteuning verzekerd worden tijdens deze transitie”.

Elke overgang vereist een investering. Door voorrang te geven aan het financieren op nationaal en Europees vlak van vroegtijdig innovatief onderzoek bij diergezondheid door middel van programma’s zoals Horizon Europe kan men de onontbeerlijke R&D ondersteunen om nieuwe generaties van vaccins en andere hulpmiddelen en preventieve therapieën te ontwikkelen”.

“Daarnaast moet de steun aan de landbouwers om te investeren in digitale controlemiddelen ervoor zorgen dat men in real time de fysieke toestand van de dieren kan controleren en zo zorgen voor een betere beschermingscapaciteit tegen ziekten, waardoor het welzijn van de landbouwhuisdieren verbetert en men een duurzame dierproductie ondersteunt”.

 

Bron: Animal Pharm