Bron: Pixabay

Bron: Pixabay

Antibiotica bieden geen voordeel bij de behandeling van honden met ongecompliceerde diarree

Een nieuw VetCompass-onderzoek van het Royal Veterinary College (RVC) heeft aangetoond dat het voorschrijven van antibiotica door dierenartsen bij de eerste presentatie van ongecompliceerde diarree bij honden geen verschil maakt voor de klinische oplossing van deze cases.

Diarree is elk jaar de zesde meest voorkomende aandoening bij honden in het Verenigd Koninkrijk. De aandoening kan stress en ongemak veroorzaken bij de getroffen honden en kan moeilijk te behandelen zijn voor eigenaars. Hoewel antibiotica nuttig kunnen zijn in sommige gevallen van diarree in geval van een gekende bacteriële infectie of sepsis, worden antibiotica al tientallen jaren regelmatig voorgeschreven, zelfs zonder bewijs van een bacteriële oorzaak, in de overtuiging dat ze ook nuttig zijn in ongecompliceerde gevallen van diarree.

Tot op heden heeft weinig onderzoek de waarde van welke vorm van antibiotica dan ook aangetoond bij de behandeling van ongecompliceerde diarree. Het overmatig of onjuist gebruik van antibiotica bij dieren wordt in verband gebracht met toenemende antibioticaresistentie, wat beschouwd wordt als een van de ernstigste gezondheidsproblemen ter wereld. Daarom is het belangrijk om te kunnen bewijzen dat het gebruik van antibiotica voor de behandeling van diarree bij honden waardevol is, zodat dierenartsen de beste klinische behandeling van diarree kunnen bereiken en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan de wereldwijde inspanningen om antibiotica verantwoord te gebruiken.

Het onderzoek betrof een aselecte steekproef van 894 honden met de leeftijd van drie maanden tot 10 jaar met de diagnose ongecompliceerde diarree in 2019. Hiervan kregen 355 (39,7%) honden antibiotica voorgeschreven en 539 (60,3%) honden niet, met of zonder aanvullende ondersteunende behandeling) bij het eerste bezoek wegens diarree. In de analyse werden deze honden gebalanceerd voor een aantal andere verschillen tussen de groepen, waaronder leeftijd, ras, lichaamsgewicht, aanwezigheid van twee of meer gezondheidsproblemen, braken, verminderde eetlust, bloed in de ontlasting, verhoogde temperatuur, duur van de diarree en het voorschrijven van ondersteunende zorg. Dit betekent eigenlijk dat het enige verschil tussen de twee groepen was dat de ene groep een antibioticabehandeling kreeg en de andere niet.

De waarschijnlijkheid van klinische oplossing van diarree bij honden die antibiotica kregen was 88,3%, vergeleken met 87,9% bij honden die geen antibiotica kregen. Dit kleine verschil van 0,4% was niet statistisch significant, wat leidde tot de conclusie dat antibioticabehandeling geen gunstig effect had bij de behandeling van ongecompliceerde diarree bij honden. Bijna 9 van de 10 honden met ongecompliceerde diarree herstelden na één bezoek aan de dierenarts, ongeacht de behandeling met antibiotica.

Als aanvullende analyse onderzocht de studie ook gastro-intestinale nutraceuticals (producten afgeleid van voedselbronnen gericht op het herstellen van de spijsvertering, zoals probiotica en prebiotica) voor de behandeling van ongecompliceerde diarree bij honden. Het voorschrijven van gastro-intestinale nutraceuticals (met of zonder andere ondersteunende behandeling) vanaf de eerste presentatie van ongecompliceerde diarree resulteerde niet in statistisch significante verschillen in klinische oplossing in vergelijking met honden die geen gastro-intestinale nutraceuticals kregen.

Camilla Pegram, VetCompass promovenda aan het RVC en hoofdauteur van het artikel, legt uit dat "dit onderzoek een interessante nieuwe benadering gebruikte die ons in staat stelde om de 'oorzaak' te bepalen in plaats van alleen de 'associatie'. Diarree is een veel voorkomende aandoening bij honden en wordt vaak behandeld met antibiotica. Deze studie toonde echter aan dat het voorschrijven van antibiotica bij de eerste presentatie van diarree niet leidde tot verschillen in klinische oplossing. Dit biedt dierenartsen daarom het bewijs dat nodig is om antibiotica te beperken voor ongecompliceerde diarree bij honden, en eigenaren moeten bereid zijn om alleen antibiotica voorgeschreven te krijgen als dat absoluut noodzakelijk is."