Aspergillose bij een jonge Amerikaanse zeearend

Een zeven maanden oude Amerikaanse Zeearend (Haliaeetus leucocephalus) werd eind augustus binnengebracht in een dierenartsencentrum. De vogel vertoonde reeds vijf dagen partiële tot totale anorexie en begon zeer sterk te vermageren. Polydipsie was duidelijk aanwezig voor de eigenaar. Sinds een dag vertoonde de vogel ook groene defecatie en braaksel. De eigenaar vermeldde dat hij enkele maanden geleden een andere vogel had met gelijkaardige symptomen. Het ging toen om een vale gier (Gyps fulvus). Deze vogel stierf en zijn autopsie toonde een acute ontsteking van het spijsverteringsstelsel. Het hok van de gestorven vogel werd ontsmet en de nieuw aangeboden vogel verblijft nu in dat hok.