Aviaire Tuberculose

Aviaire tuberculose wordt veroorzaakt door een complex gevormd door verschillende Mycobacterium species. Onder andere Mycobacterium avium, M. genavense en M. intracellulare kunnen problemen geven. Mycobacterium tuberculosis en M. bovis tasten slechts zeer zelden vogels aan. Het is een ziekte die voorkomt over de hele wereld bij verschillende soorten vogels, doch met een lage prevalentie. De gevoeligheid hangt af van de species vogel, onder andere kanaries, Australische vinken en tropische duiven vertonen een verhoogde prevalentie.