Bayer en World Farmers' Organisation lanceren Care4Cattle beurs ter bevordering van dierenwelzijn

Dierenwelzijn is synoniem aan welvaart. Het heeft betrekking op zowel de fysieke gezondheid als het mentale welzijn van het dier. Verbeteringen in dierenwelzijn vormen een continu proces en vereisen samenwerking en betrokkenheid. Het Care4Cattle-initiatief biedt ondersteunende beurzen aan rundveedierenartsen, veehouders en wetenschappers die werken op bedrijfsniveau aan de verbetering van het welzijn van melk- en vleesvee op innovatieve en praktijkgerichte manieren.

Dirk Ehle, Hoofd Diergezondheid bij Bayer,: "Care4Cattle is onze nieuwe bijdrage aan de bevordering van dierenwelzijn en we zijn verheugd om samen te werken met de World Farmers' Organisation. Via Care4Cattle kunnen we de inspanningen van veehouders ondersteunen ter bevordering van dierenwelzijn, aanmoediging van innovatiever denken en realisering van geweldige ideeën in het voordeel van de dieren. Zorgen voor het welzijn van dieren is wat we moeten doen."

Theo De Jager, voorzitter van de World Farmers' Organisation: "Dierenwelzijn groeit wereldwijd steeds meer. Effectieve implementatie van duurzame dierenwelzijnsnormen vereist constante innovatie, evenals een sterk partnerschap tussen veehouders, industrie, alle niveaus van de overheid en de gemeenschap. Om deze redenen zijn we verheugd om samen met Bayer aan dit project te kunnen werken. Verbetering van het welzijn van runderen op bedrijfsniveau komt ten goede aan de dieren, en dit komt uiteindelijk ook ten goede aan de veehouders.”

Over Care4Cattle
Het Care4Cattle-initiatief biedt veehouders de financiële hulp om het welzijn van melk- en vleesvee op het bedrijf verder te bevorderen. Bayer biedt een totale financiering van € 30.000 die zal worden toegekend ter ondersteuning van projecten die zijn geselecteerd door een jury bestaande uit onafhankelijke dierenwelzijnsexperts, naast vertegenwoordigers van de World Farmers' Organisation en Bayer.

Veehouders en medewerkers, praktiserende dierenartsen die nauw met veehouders samenwerken om vooruitgang op het gebied van welzijn te realiseren, evenals onderzoekers en studenten in diergeneeskunde of dierenwetenschappen worden uitgenodigd deel te nemen aan het Care4Cattle initiatief. De projecten moeten innovatieve, op de praktijk gerichte manieren demonstreren hoe het welzijn van runderen op bedrijfsniveau verbeterd kan worden. Deadline voor inzendingen is 25 juni 2018.

Sponsoring onder het Care4Cattle-initiatief is uitsluitend gericht op het bevorderen van dierenwelzijn en heeft geen enkele band met het gebruik, het voorschrijven of de levering van Bayer-producten.

Ga naar http://go.bayer.com/Care4Cattle voor meer informatie over Care4Cattle en om deel te nemen.