België ontsnapt niet aan het Rabbit Haemorrhagic Disease Virus-2 (RHDV2) bij konijnen

Sinds 2016 is in België een duidelijke spreiding aan de gang van een nieuwe variant van het Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV), aangeduid als RHDV2. Acute sterfte van konijnen is bij beide varianten van het virus het vaakst geziene verschijnsel.

Vaccinatie tegen beide varianten van het virus is mogelijk. Het momenteel in België geregistreerde vaccin tegen RHD beschermt niet tegen de variantstam. Via het cascadesysteem kan de dierenarts, op eigen verantwoordelijkheid, een vaccin invoeren dat in een andere EU lidstaat daartoe geregistreerd is. De actuele epidemiologische situatie verantwoordt dat konijnen preventief gevaccineerd worden tegen RHD. Ook myxomatose maakt echter nog steeds zeer veel slachtoffers, zowel onder wilde als onder tamme konijnen. Omwille van de actualiteit van het RHDV2 krijgt myxomatose momenteel te weinig aandacht. Er is een belangrijke taak weggelegd voor de dierenarts om konijneneigenaars correct te informeren over de belangrijke virale ziekten bij konijnen, en de mogelijkheden tot preventie.