Beter communiceren? Segmenteer je klanten

Beter communiceren, akkoord, maar wat bedoel je met je klanten segmenteren?

Je klanten segmenteren betekent hen indelen in categorieën volgens precieze criteria. Of anders gezegd je klanten indelen volgens gemeenschappelijke kenmerken, zodat deze groepen zo homogeen mogelijk zijn.

Een segment klanten is dus een groep individuen met identieke of gelijkaardige kenmerken.

Dit zijn enkele criteria die als basis kunnen dienen voor het segmenteren, gevolgd door een voorbeeld.

  • Geografische criteria: alle klanten die binnen een straal van 10 km van mijn kabinet of kliniek wonen
  • Taalcriteria: al mijn Nederlandstalige klanten
  • Leeftijdscriteria: alle oude dieren binnen mijn cliënteel
  • Soorten dieren: alle katten binnen mijn cliënteel
  • Ziekte/behandeling: alle honden binnen mijn cliënteel die behandeld zijn voor hartinsufficiëntie
  • Enz…

Uiteraard kunnen meerdere criteria ook worden gecombineerd (zie hieronder). Vanzelfsprekend moet deze informatie beschikbaar zijn in je database. Vandaar ook het belang om je klantenfiche up-to-date te houden.


Wat zijn de voordelen om mijn klanten te segmenteren?

Je cliënteel segmenteren heeft twee grote voordelen:

  1. Je kent je klanten en je patiënten beter. Je weet bijvoorbeeld van waar ze komen. En je kent het aantal honden en katten binnen je klantenbestand, maar ook hoe oud ze zijn, waarvoor ze behandeld werden, enz.
  2. Deze kennis over de gelijkenissen en verschillen die als basis dient om verschillende groepen samen te stellen, maakt het je mogelijk om gericht berichten te sturen die aangepast zijn voor iedere categorie.

Tot slot nog een voorbeeld

Wanneer je over een kwalitatieve segmentering beschikt, dan ben je in staat om een gerichte mailing te sturen naar al je Nederlandstalige klanten die om minder dan 20 km van jouw kabinet wonen en die een kat hebben die behandeld werd voor chronische nierinsufficiëntie.

 

Handig toch, die segmentering?