Bij melken geldt: Time is Money

In de laatste nieuwsbrief (M-news) van M-TeamUGent gaat men dieper in op de factoren die de maximale capaciteit en de efficiëntie van de melkstal bepalen. In een notendop: 

Een algemene regel om de maximale capaciteit van de melkstal te berekenen is dat er 4 tot 5 rondes per uur kunnen worden gemolken. Hoeveel koeien er exact per uur worden gemolken, hangt af van de efficiëntie van de melkstal en van het aantal beschikbare melkers.

De efficiëntie van de melkstal is een maat voor het aantal koeien dat per uur en per melker in een melkstal kan worden gemolken en hangt af van

 • de snelheid waarmee de koeien de melkstal binnenkomen.
 • Het aantal plaatsen in de melkstal.
 • Het aantal essentiële handelingen dat wordt uitgevoerd
 • tijdens de voorbehandeling (voorschuimen, voorstralen,
 • schoonmaken, ...).
 • De duur van het melkproces (en dus ook instellingen automatische
 • afname).
 • Aantal niet-essentiële handelingen zoals vullen dipbeker,
 • zoeken van doeken, koeien ophalen, ...
 • De snelheid waarmee de handelingen worden uitgevoerd.
 • De snelheid waarmee de koeien de melkstal verlaten. 

Om de capaciteit van de melkstal ten volle te benutten, is het bovendien erg belangrijk om de grootte van de melkstal aan te passen aan het aantal beschikbare melkers.