Bilateraal feochromocytoom bij een Shi Tzu

Een Shih Tzu teefje van 12 jaar oud wordt aangeboden wegens hypertensie van onbekende oorsprong waardoor oogletsels ontstaan. Het hondje wordt hiervoor reeds twee maand opgevolgd bij de dierenarts. Echografie van het abdomen toont een massa op de rechter bijnier die de vena cava caudale omvat en een asymetrische linker bijnier. Via een scan van het abdomen wordt de aanwezigheid van een massa op de rechter bijnier bevestigd met een thrombus in de overeenkomstige vena frenico-abdominale en een nodulus op de craniale pool van de linker bijnier. Er zit ook een kleine nodulus op de milt. Op de thoraxscan konden geen longnoduli worden gevonden. De verhoudingen urine metanefrine/ urine creatinine en urine normetanefrine/ urine creatinine zijn aanzienlijk gestegen waardoor aanwezigheid van feochromocytoom wordt vermoed. De rechter bijnier wordt volledig verwijderd en de linker partieel. Tevens wordt een partiële splenectomie uitgevoerd. Histopathologisch onderzoek toont aan dat het een bilateraal feochromocytoom van de bijnieren betreft en nodulaire hyperplasie van de milt. Opvolging van de arteriële druk en ionogrammen postoperatief toonden een gunstige evolutie. De hond werd op prednisolone gezet (afbouwtherapie) en kreeg antibiotica daar er ook een bacteriële cystitis aanwezig was.