Blauwtong: Bilateraal akkoord tussen België en Nederland voor de handel in kalveren jonger dan 90 dagen

Recent werd de aanwezigheid van het Blauwtongvirus serotype 8 (BTV8) in België bevestigd. De maatregelen voorzien in de Belgische en Europese wetgeving moeten worden toegepast. Het opduiken van Blauwtong in België heeft belangrijke gevolgen voor de handel met andere lidstaten van levende gevoelige dieren en hun sperma, eicellen en embryo’s. Voor de handel naar lidstaten of regio’s met beperkingen voor BTV8, zoals Frankrijk, zijn er geen bijkomende voorwaarden. Verkeer naar lidstaten of regio’s die vrij zijn van BTV8 is echter enkel mogelijk volgens de voorwaarden voorzien in de Europese verordening (EG) nr. 1266/2007. In de praktijk betekent dit dat enkel door de dierenarts gevaccineerde dieren door het FAVV gecertificeerd kunnen worden voor vrije gebieden. Dit is niet mogelijk voor jonge kalveren. Het FAVV heeft nu een bilateraal akkoord afgesloten met Nederland, zodat kalveren jonger dan 90 dagen onder bepaalde voorwaarden toch naar Nederland kunnen worden verzonden.

Voorwaarden voor export van kalveren jonger dan 90 dagen naar Nederland: 

Het verplaatsen naar Nederland van kalveren jonger dan 90 dagen, bestemd anders dan voor directe slacht, is toegestaan mits de dieren voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De kalveren zijn met gunstig resultaat getest voor BTV8 (PCR-test). De test is op zijn vroegst 7 dagen vóór de verplaatsing uitgevoerd. Het poolen van de volbloedstalen (1/10) voor het uitvoeren van de testen is toegelaten.
  2. De kalveren zijn op het moment van de bloedname behandeld tegen aanvallen door insecten met een uitwendig toe te passen insecticide dat voor gebruik bij runderen is toegelaten. Het insecticide moet volgens voorschrift van de fabrikant worden gedoseerd.

Voor elk individueel kalf zal gecontroleerd worden of het voldoet aan deze voorwaarden.

Vanaf donderdag 23 mei 2019 zal het FAVV loten kalveren bestemd voor Nederland, die voldoen aan de voorwaarden, kunnen certificeren.

Het Federaal Agentschap is momenteel nog in overleg met Italië, Spanje en Slovenië om ook hier bilaterale akkoorden af te sluiten om zo de handel in levende runderen te vergemakkelijken.

Bron: FAVV
Foto: nickers103 - Pixabay