Blauwtong – serotypes 4 en 8: heel Frankrijk wordt beperkingsgebied

In het kader van de monitoring in Frankrijk is vastgesteld dat het virus van blauwtong serotype 4 buiten het initiële beperkingsgebied (12 departementen) heeft gecirculeerd, en dit ongetwijfeld al sinds enkele maanden.

Eind 2017 telde het land 78 bevestigde haarden in de departementen Haute-Savoie (74) (68 haarden), Ain (01), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Jura (39), Yonne (89) en Maine-et-Loire (49), en waren nog 3 verdenkingen in onderzoek.

Meer dan twee keer zoveel departementen zouden in het beperkingsgebied moeten worden opgenomen naar aanleiding van de meest recente gevallen.

Frankrijk laat dan ook zijn oorspronkelijke doelstelling vallen om het serotype 4 uit te roeien wegens niet meer realistisch; er is immers niet voldoende vaccin ter beschikking om alle herkauwers van dit nieuwe beperkingsgebied te vaccineren vooraleer de vectoractiviteit de komende lente herneemt.

De Franse autoriteiten hebben daarom beslist om hun volledige continentale grondgebied onder beperkingsgebied BTV 8 en 4 te plaatsen vanaf 1 januari 2018, onder dezelfde voorwaarden als diegene die golden voor BTV8. Er is dus geen beperking meer voor het verplaatsen van herkauwers binnen Frankrijk. De vaccinatie tegen de serotypes 4 en 8 is facultatief en ten laste van de veehouders.

In België is er nog geen enkel beperkingsgebied vastgesteld.

Het FAVV blijft aanbevelen om dieren te vaccineren tegen blauwtong serotype 8 en de grootste voorzichtigheid in acht te nemen voor het vervoer van vee afkomstig van de beperkingsgebieden, dit wil zeggen voortaan gans Frankrijk.

In geval van invoer van herkauwers afkomstig van Frankrijk is de belangrijkste voorwaarde dat die dieren gevaccineerd zijn tegen de serotypes 4 en 8. Tijdens de vectorvrije periode zijn wel bepaalde versoepelingen mogelijk. De procedure van verhoogde waakzaamheid is van toepassing op al deze dieren en de laboratoriumonderzoeken hebben voortaan betrekking op zowel de serotypes 4 als 8.

Het vaccin tegen het serotype 4, geregistreerd in een andere EU-lidstaat, kan in België door de dierenartsen in toepassing van cascade worden besteld en kan bij ons worden gebruikt. Volgens onze eerste informatie, lijkt de beschikbaarheid toch zeer beperkt. We wachten op meer informatie hierover. We zullen u zeker op de hoogte houden.

Meer informatie: http://www.afsca.be/dierengezondheid/bluetongue/maatregelen.asp

 (03/01/2018)