Boekreview: 'Wildlife' van Dorien Claes

Dit boek, geschreven door bioloog en gepassioneerd wildlife-expert Dorien Claes, is van dezelfde uitgeverij als de review in ons vorige nummer (Uitgeverij Garant) en geeft, net zoals Een vlekkeloos hondenleven van Ilse rediers, een klare stand van zaken over actuele, hoewel soms onderbelichte, thema’s. Zo ontstaat dit boek, met overigens indrukwekkende coverfoto, vanuit de bemerking dat er nog veel onwetendheid is omtrent wildlife. “En dat is jammer, want hierdoor gaan mensen soms verkeerde conclusies trekken, of dingen doen zoals op de foto gaan met welpjes. Niet vanuit een kwade wil, maar gewoon vanuit een gebrek aan kennis”, verklaart auteur Dorien Claes. Het is vanuit die nood aan sensibilisatie dat haar boek Wildlife. Evolutie, ecologie, gevangenschap en gedrag is ontstaan. De auteur geeft op de achterflap van haar boek zelf wel meteen aan dat het werk gericht is op een breder publiek, dus voor allerhande wildlifefanaten of jongere dierenartsen of -verzorgers in spe.

Het boek is verdeeld in zes hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken ‘Orde in de chaos’, ‘Een stukje evolutie’ en ‘Over soorten en genetische miskleunen’ verklaren de taxonomische indeling op een logische en geïllustreerde wijze, met extra aandacht voor de biologische waarde van soorten, het evolutieverloop en de rode draad die “nonkel” Dimetrodon vormt als onze gezamenlijke voorouder. Het vierde hoofdstuk, ‘Dieren in het wild’, toont een bijzondere aandacht voor bedreigde diersoorten en brengt onderbelichte aspecten van stroperij aan het licht. Een fijne extra zijn de handige tips om zelf onze impact op de natuur te verkleinen en zo voor het klimaat te strijden. Hoofdstuk 5, ‘Wilde dieren in gevangenschap’, verhaalt dan weer met een voldoende kritisch oog de ontstaansgeschiedenis van dierentuinen, maar haalt ook de conservatiebelangen ervan aan en beschrijft de rol van opvangen. In het laatste hoofdstuk, ‘Gedrag en training’, worden abnormaal gedrag (al dan niet stereotypisch) en het nut van verrijking besproken, maar ook het leed van circusdieren wordt - pijnlijk juist - onder de loep gelegd. 

Dit eerste laagdrempelig, Nederlandstalig boek over ecologie en bedreigde diersoorten kan als sensibilisering en educatie dienen voor een breed publiek, aangezien het niet gevuld is met ver-van-het-bed-vaktermen. De termen die wél worden gebruikt staan in het vet en worden helder gedefinieerd. Dit pluspunt is tegelijkertijd ook het enige minpunt: dierenartsen vinden bij het lezen van het boek mogelijks wat te weinig uitdaging. De info zal voor dierenartsen meestal gekend en misschien wel te simpel aanvoelen, hoewel het zeker kan gezien worden als een luchtige afwisseling met de zware handboeken. Anders dan echte vakliteratuur wordt er in dit boek niet met voetnoten gewerkt, maar is de inhoud wel wetenschappelijk gebaseerd, afgewisseld met kennis uit ervaring. Bovendien neemt dit niet weg dat de kaders met uitwerkingen, weetjes en soortenvoorbeelden leerrijk zijn voor iedereen en ook aan dierenartsen extra verdieping kunnen geven.

Conclusie? Een leuk en duidelijk onderbouwd boek voor het bredere publiek. Daarnaast ook het ideale studieboek als je zelf lesgeeft of als je nog in opleiding bent, of dat nu is voor diergeneeskunde, biologie, agro-en biotechnologie (dierenzorg) of gewoon een brede interesse hebben in ecologie, evolutie en wildlife. Het boek leest heel vlot en is ook leuk voor dochter of zoon van dierenarts of andere familieleden die leergierig zijn naar dieren of van weetjes houden.

Wie is Dorien Claes?

  • Master in de Biologie met een grote passie voor wildlife
  • Ex-vrijwilliger bij VOC Neteland en de KMDA
  • Leerkracht ‘wildlife’ en stagebegeleider ‘wildlife’ bij SJG, afdeling Agro- en Biotechnologie
  • Gezeteld in de ethische commissie van de Zonnegloed (een opvangcentrum voor exotische wilde dieren)
  • Eigen project The Wildlife Academy, waarmee ze lezingen aanbiedt over dit onderwerp (the-wildlife-academy.com)