Castratie op jonge leeftijd bij katten

Deze bijscholing, gegeven door Prof.Dr. H. de Rooster, Prof.Dr. I. Polis, Dr. C. Moons en Prof.Dr. M Hesta ging door 7 oktober jl. in de faculteit van Merelbeke  maar kon eveneens digitaal gevolgd worden, handig voor de collega’s die verder weg wonen. De praktiserende dierenarts kleine huisdieren heeft met dit onderwerp ongetwijfeld de voorbije weken te maken gekregen ten gevolge van de nieuwe wetgeving die stelt dat vanaf 1 september 2014 elke verantwoordelijke die katten wil verhandelen (inclusief gratis weggeven) de dieren moet laten steriliseren, identificeren en registreren. Vanaf 2015 wordt publiciteit betreffende verkoop van katten verboden en in 2016 zal elke kat geboren na 2011 verplicht gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd moeten worden (met uitzondering van erkende kwekers). Een voordeel van de vroegtijdige (voor leeftijd van 4 maanden en voor adoptie) castratie is uiteraard het voorkomen van ongewenste nestjes, geen overbodige luxe als je weet dat er jaarlijks 11.000 katten geëuthanaseerd worden in de diverse asielen. In de asielen in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk wordt de vroegtijdige castratie reeds sterk gepromoot. De overheid heeft bij het opstellen van hun meerjarenplan echter te weinig rekening gehouden met de mentaliteit van zowel huisdiereigenaar als dierenarts die beide niet klaar zijn voor het vroegtijdig castreren van katten. In opdracht van het FOD heeft de afdeling kleine huisdieren van de faculteit diergeneeskunde in Merelbeke een breedschalige studie gedaan i.v.m. vroegtijdige castratie bij de kat om deze lacune wat op te vangen. Correcte informatie is hier immers heel belangrijk. Daarom werd in deze opleiding de haalbaarheid en veiligheid van de anesthesie en chirurgie van de jonge katjes besproken, evenals de ontwikkeling en korte en lange termijn effecten op gedrag en gezondheid. Naar mijn mening heeft het Instituut voor Permanente Vorming van de faculteit diergeneeskunde hier een zeer praktisch geschikte opleiding georganiseerd.