Chirurgische behandeling van ductus arteriosus persistens bij een kitten van 4 weken

De ductus arteriosus is een foetaal bloedvat dat de aorta descendens verbindt met de a. pulmonalis en heeft als functie het bloed voor de longen om te leiden gezien deze niet in gebruik zijn bij de foetus. Normaal sluit de ductus zeer snel na de geboorte (binnen 4 à 5 dagen). Gewoonlijk wordt ductus arteriosus persistens (PDA) gezien bij honden maar er werden enkele zeldzame gevallen beschreven bij katten. PDA heeft tot gevolg dat het linker hart hypertrofieert door volume overbelasting. Daar de mitralisklep geleidelijk minder goed functioneert treedt regurgitatie op. In verder gevorderde gevallen ontstaat longoedeem ten gevolge van linker hartinsufficiëntie. De behandeling van deze aandoening bestaat uit het sluiten van de ductus (al dan niet invasief).