Cyberbullying 3: Wat doe je als je je gegevens op een website vindt zonder jouw toestemming?

Wat als je je realiseert dat een website, zonder dat je hiervoor toestemming hebt gegeven, een professionele fiche heeft gepubliceerd met je naam, achternaam, activiteit, bedrijfsadres, telefoonnummer of e-mailadres? Of als je een account hebt aangemaakt op een bepaalde site en dit niet kunt verwijderen?

Je professionele gegevens zijn persoonlijke gegevens en het gebruik ervan is daarom onderworpen aan de regels inzake gegevensbescherming. Zodra een website gebruik maakt van jouw persoonlijke gegevens, moet deze je hiervoor om toestemming vragen.

Je kan je dan ook verzetten tegen het gebruik en de publicatie van deze gegevens en verzoeken om deze illegaal opgestelde vermelding te verwijderen.

Stuur hiervoor een brief (per post, elektronisch of via een online formulier) naar de redacteur van de site, wiens contactgegevens je in principe zal terugvinden bij de wettelijke vermeldingen van de website.

Leg hierin duidelijk uit waarom je deze vermelding er wilt laten afhalen (bijvoorbeeld omdat je wenst om niet vermeld te worden op privésites, op Google Maps, enz…) . Bewaar ook een bewijsje van je aanvraag.

Foto : Pixabay – 377053