Cyberpesten 4: wat als de webredactie van de betrokken site niet reageert?

Je bevindt je op een website zonder dat je hiervoor toestemming hebt gegeven en de redacteur van de website reageert niet op je verzoek om je gegevens te schrappen... Wat doe je dan?

Het kan dat de webredactie, ondanks je aanvraag ter verwijdering van je gegevens, niet reageert. Voordat je ingewikkelde stappen onderneemt (bijvoorbeeld een officiële klacht of een gerechtelijke procedure), is het in ieder geval mogelijk om aan Google te vragen om je gegevens los te koppelen van de betrokken website wanneer iemand je naam en voornaam ingeeft in Google.

Je professionele gegevens zijn persoonlijke gegevens en het gebruik ervan is daarom onderworpen aan de regels inzake gegevensbescherming. Zodra een website gebruik maakt van jouw persoonlijke gegevens, moet deze je hiervoor om toestemming vragen.

Als er niets gebeurt, ondanks je verzoek bij de redactie van de website die in fout is, kan je via dit online formulier de loskoppeling van je gegevens bij Google aanvragen.

En dat is al dat!


Foto : Pixabay – MIX-Company