De droogstand deel 1

Wanneer over de droogstandsperiode bij melkvee gesproken wordt, dan zijn er veel verschillende theoriën, en een tienvoud daarvan aan verschillende recepten voor droogstandsrantsoenen. Consensus aangaande dit onderwerp is er in de praktijk dus allerminst.
Maar waar moet een droogstandsrantsoen juist aan voldoen om zo min mogelijk fouten te maken tijdens de droogstandsperiode van een koe? In twee opeenvolgende Tips & Tricks zal gepoogd worden aan de hand van enkele eenvoudige handvatten het bos door de bomen te blijven zien…