De FVE dringt aan op meer verwijzingen naar One Health in het Europese reglement over ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

De Federatie van Europese Dierenartsen (FVE) betreurt dat het One Health-concept en de noodzaak van interdisciplinaire samenwerking slechts in een paar delen van de wettekst worden erkend.  

De Federatie van Europese Dierenartsen (FVE) verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie voor een regelgeving over ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. “Het beroep van dierenarts is een van de belangrijkste beroepen in de gezondheidszorg en draagt bij aan de volksgezondheid. Dierenartsen hebben uitgebreide kennis en ervaring in de preventie van, voorbereiding op en aanpak van grensoverschrijdende en interspecifieke (zoönotische) bedreigingen voor de gezondheid van mens en dier", geven zij aan.

Ze benadrukken echter het belang van het opnemen van de benadering van één gezondheid - One Health - in een dergelijke Europese regelgeving. FVE betreurt het dat het One Health-concept en de behoefte aan interdisciplinaire samenwerking maar op enkele plaatsen worden erkend: "Het voorstel negeert de noodzaak om de werkelijk geïntegreerde One Health-benadering te implementeren die interdisciplinaire samenwerking bevordert voor een gecoördineerde respons op EU-niveau".

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de Wereldbank en het VN-Verdrag over biologische diversiteit roepen op tot meer interdisciplinaire samenwerking om zoönotische ziekten aan te pakken, evenals antimicrobiële resistentie en dringen er dus op aan dat het “belangrijk is dat dat duidelijk erkend en ondersteund wordt in de Europese Weteving”. 

Ze wijzen er dus op dat “opkomende ziekten bij de mens vaak bij dieren beginnen”. Het is belangrijk om zoönotische bedreigingen (tussen verschillende soorten) ook als grensoverschrijdende bedreigingen te beschouwen.” 

"Deze crisis (COVID-19) heeft de nood aan een paradigmaverschuiving aangetoond, inclusief een holistische beschouwing van ons milieu en een intersectorale samenwerking tussen artsen, dierenartsen en milieudeskundigen met gebruik van de One Health-benadering”, voegen ze toe.

Om een betere erkenning van One Health in deze wetgevingshandeling voor te stellen, dringen ze er bij de Europese Commissie op aan om een reeks wijzigingen aan te nemen in de definitieve wettekst, waaronder de toevoeging van aanvullende verwijzingen naar het One Health-concept, het promoten van interdisciplinariteit of het op meerdere plaatsen toevoegen van het woord "zoönotisch".

Toegang tot het volledige document van de FVE.