De link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

Voor de lentemeeting op 4 & 5 mei sloegen de Small Animal Veterinary Association Belgium (SAVAB) & de Vlaamse Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie (VDWE) de handen in elkaar om een gruwelijk maar actueel thema onder de aandacht te brengen: de link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Wij waren ter plaatse en kregen er zicht op de rol die dierenartsen hierin kunnen spelen.