De rol van dieren bij het verbeteren van leren in educatieve contexten

Een studie onderzoekt hoe dieren betrokken worden in scholen en andere educatieve omgevingen voor onderwijs- en therapieactiviteiten.

Onderzoek van de Nottingham Trent University heeft als doel om meer te weten te komen over de effecten van deze 'dierondersteunde interventies' op het leren, alfabetisering en algemeen welzijn van leerlingen, alsook de effecten op de dieren zelf.

Onderzoekers, die gespecialiseerd zijn in het gedrag en welzijn van dieren en de ontwikkeling van geletterdheid bij kinderen, willen het gebrek aan begrip op dit gebied aanpakken door meer dieren in de klaslokalen te integreren.

Met de steun van de Society for Companion Animal Studies (SCAS) werken ze samen met basis- en middelbare scholen over de hele wereld.

Het doel is om deze informatie te gebruiken om huidige struikelblokken voor het integreren van dieren in educatieve contexten beter te begrijpen, net als de behoeften van degenen die dit werk doen, om optimale voordelen voor studenten en de betrokken dieren te garanderen.

Men hoopt dat de resultaten zullen kunnen worden gebruikt om scholen verder te adviseren, ondersteunen en begeleiden in dit domein.

Hoewel het betrekken van dieren bij educatieve interventies in de loop der jaren in populariteit is toegenomen, stellen onderzoekers vast dat er weinig bekend is over de manier waarop dieren worden behandeld of de activiteiten waaraan ze deelnemen, en dit kan sterk verschillen van school tot school.

Soms brengen professionele organisaties of liefdadigheidsinstellingen dieren naar de klas. Het personeel kan ook eigen huisdieren – over het algemeen honden – meenemen.  Daarnaast kunnen leerlingen naar plaatsen zoals boerderijen worden gebracht om dieren te bezoeken in de omgeving waarin ze gewend zijn te leven.

Voorbeelden van hoe dieren betrokken worden bij interventies variëren van kinderen die met honden lezen tot een cursus dierbiologie, dierenverzorging of empathie door interactie met verschillende dieren.

De onderzoekers willen identificeren wat opvoeders zien als de voordelen en de potentiële risico's van het betrekken van dieren om het leren te verbeteren en luisteren naar scholen die zich momenteel niet bezighouden met dieren in educatieve activiteiten om de mogelijke redenen daarachter te begrijpen.

"Het concept om dieren te integreren in onderwijsomgevingen om het leerproces, de concentratie en het welzijn van leerlingen te verbeteren, wordt steeds populairder", legt onderzoekster Lauren Finka uit, expert dierenwelzijn aan de School of Animal, Rural and Animal Sciences.

“Desondanks weten we relatief weinig over hoe de dieren worden behandeld en over de activiteiten waarbij ze betrokken zijn en hoe dit hen zowel positief als negatief zou kunnen beïnvloeden. Het is zeer waarschijnlijk dat sommige soorten en temperamenten van dieren veel meer geschikt zijn om deel te nemen aan dit soort interventies dan andere, maar als uitgangspunt willen we gewoon een beter idee krijgen van welke soorten worden opgenomen en hoe ”, voegt ze toe. 

"We hopen dat we deze informatie zullen kunnen gebruiken om de plaatsen te achterhalen waar advies, ondersteuning en begeleiding zou kunnen geboden worden om ervoor te zorgen dat de sessies zoveel mogelijk worden uitgevoerd in het voordeel van zowel de kinderen als de betrokken dieren. » 

Op haar beurt bevestigt Emma Vardy, professor in de afdeling psychologie, dat "dieren, in het bijzonder honden, in educatieve contexten op anekdotische wijze veel voordelen bieden aan kinderen. Leren lezen is een complexe vaardigheid om onder de knie te krijgen, en voor sommige kinderen kan voorlezen aan een hond de angst die gepaard gaat met hardop lezen mogelijk verlichten, zodat men kan oefenen met lezen en de leesvaardigheid ontwikkelen in een veilige en beschermde omgeving."

“Er is echter weinig solide bewijs om de observaties over de voordelen van deze activiteiten te staven, vandaar de noodzaak van ons project. Naast kinderen moeten we in deze situaties rekening houden met dierenwelzijn en de educatieve instellingen ondersteunen om hoogwaardige, geassisteerde interventies tot stand te brengen waar kinderen baat bij hebben én waar rekening wordt gehouden met dierenwelzijn. "