De rol van mastitismanagement op melkveebedrijven verder onder de loep

Een tijdje terug deed M-teamUGent onderzoek naar het verband tussen het mastitismanagement aan de ene kant en de uiergezondheid, de melkkwaliteit en het gebruik van antibiotica op Vlaamse melkveebedrijven aan de andere kant (Stevens et al., 2019).

Daaruit bleek dat een beter mastitismanagement gemiddeld gezien gepaard gaat met een lager tankmelkcelgetal en een lager kiemgetal. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is echter ook dat meer aandacht voor mastitispreventie dé basis is voor een lagere antibioticaconsumptie.

Wil jij het mastitismanagement op een snelle en wetenschappelijk onderbouwde manier in kaart brengen en vergelijken met het management op andere melkveebedrijven? Kijk dan op U-Scan (www.u-scan.eu) en ga aan de slag. Meten is weten!

Bron: M-news april 2021