De "voor-en-na" van COVID-19 op vlak van diergeneeskundige zorg

COVID-19 gaat voor een “voor-en-na” zorgen, met grote veranderingen op het vlak van diergeneeskundige zorgen.   

Een nieuwe golf van ondernemers neemt het voortouw om veterinaire zorgen te versterken en her uit te vinden.

Uit een interview met Animal Pharm door Sébastien Lafon, Algemeen Directeur van ActiVet Insights, blijkt dat de huidige coronapandemie de innovatie in de sector zal versnellen. De sector zal getuige zijn van het ontstaan van krachtige geïntegreerde oplossingen gericht op het zorgcontinuüm. 

Volgens Sébastien Lafon maakt de gezondheid van huisdieren een "vierde fase van grote veranderingen" door op het gebied van digitale diergeneeskundige technologie.

ActiVet Insights publiceerde onlangs een rapport waarin de nieuwe oplossingen worden benadrukt die tijdens de eerste drie golven van evolutie zijn voorgesteld, zoals communicatie met klanten, thuisbezorgdiensten, telegeneeskunde, draagbare apparaten, diagnostische tests om thuis te doen, enz. Deze vernieuwingen ondersteunden zorg- en voedingsschema’s die aan huisdieren zijn aangepast.

Sébastien Lafon verklaart dat het gebruik van nieuwe digitale technologieën versneld zou moeten worden door de COVID-19-pandemie. In de Verenigde Staten heeft de crisis de FDA er al toe aangezet om haar telegeneeskundig bestuur te versoepelen en flexibelere veterinaire onderzoeken mogelijk te maken.

“COVID-19 zal noodzakelijkerwijs een belangrijke versneller zijn voor de transformatie van de dierenkliniek. Verandering is vaak traag totdat we verplicht worden te reageren vanwege geheel nieuwe omstandigheden, zoals COVID-19. Het zal een belangrijke katalysator zijn voor dierenartsen en het volledige systeem van veterinaire medische diensten zal zich sneller aanpassen. ”

“Zullen andere belanghebbenden zich ook zo snel aanpassen? Waarschijnlijk niet. Amazon en Walmart staan bijvoorbeeld voor ongekende uitdagingen en kansen. COVID-19 zou hun prioriteiten op korte termijn aanzienlijk kunnen veranderen.”

Dit zijn, volgens meneer Lafon, de drie fasen in de digitale evolutie van de diergeneeskundige zorg:

De eerste golf (van 2004 tot 2005) zag de introductie van communicatieplatforms op basis van praktijkinformatiebeheersystemen, zoals VetStreet, die dierenartsen toelieten om herinneringen te versturen betreffende afspraken en productvoorschriften.

De tweede golf (rond 2010) zag een aanzienlijke toename van het gebruik van mobiele applicaties, huisdierspecifieke e-commerce (bijvoorbeeld VetSource, Vets First Choice, Chewy) en telegeneeskunde. Door de technologiebedrijven die een « Amazon-achtige » omni-channel ervaring bieden, begonnen de verwachtingen van de eigenaren van gezelschapsdieren te veranderen - hoewel verschillende start-ups vernieuwingen in de categorie huisdieren hebben geïntroduceerd "op een gefragmenteerde en niet-verbonden manier".

De derde golf (tussen 2014 en 2015) was een explosie van "petpreneurs" die de zorg voor huisdieren herdefinieerden dankzij de toegang tot gegevens, technologie en beschikbare financiering van huisdiereigenaren. Dit zorgde voor een "enorme innovatie in de dierenverzorgingsindustrie om te voorzien in een groeiende behoefte van de huisdiereigenaren van vandaag."

"Van intelligente huisdiertrackers en gezondheidsbewaking op afstand tot gepersonaliseerde voeding en geconnecteerde voerbakken, alles is mogelijk."

ActiVet zegt dat de vierde innovatiegolf op het vlak van digitale technologie de opkomst kan zien van "megaplatforms die consistente ervaringen zullen bieden en alle aspecten van dierenverzorging zullen integreren". Deze verandering is al op gang en zal in dit nieuwe decennium in een stroomversnelling komen.

"Wie wint de race om een vlotte ervaring van dierenzorg te bieden? Zonder twijfel: de bedrijven die unieke en hechte relaties creëren met gepassioneerde huisdiereigenaren. Nieuwe platforms zullen er in toenemende mate in slagen meerdere datastromen over verschillende bronnen en branches te verbinden.”

“De radicale veranderingen zullen van een groot aantal bronnen komen. Retailers zoals Walmart en PetCo willen een one-stop-shopervaring opnieuw uitvinden door veterinaire praktijken in de winkel te brengen. De race is begonnen.”

ActiVet wees er ook op dat het belangrijkste voordeel van de introductie van digitale technologie in de dierenverzorgingsindustrie het gemak is, naast de personalisatie van de ervaring en de verbetering van de relatie tussen dierenarts en eigenaar.

“Vanuit het oogpunt van de dierenarts zijn digitale kantoorbeheersystemen essentieel geweest om meer klantloyaliteit en een betere naleving te genereren. COVID-19 dwingt hen nu om te profiteren van bestaande technologieën en om hun klinische protocollen opnieuw te definiëren. Ze passen zich aan en ontwikkelen nieuwe gewoonten in een snel tempo van voortdurende verandering.”

“COVID-19 zal ook gevolgen hebben voor fabrikanten en andere spelers die aan dierenartsen of andere huisdierservicebedrijven leveren. Ze zullen zich snel moeten aanpassen door de verwachtingen van nieuwe gezelschapsdiereigenaren te begrijpen, nieuwe manieren aan te bieden om virtueel te communiceren en hun B2B-klanten van dienst te zijn met nieuwe processen en hulpmiddelen (aantrekkelijke online training, een bezoek op afstand aan afgevaardigden en een transparant online bestelproces) en ze zullen ook nieuwe gewoonten en een nieuwe cultuur moeten ontwikkelen door nieuwe samenwerkingstools te gebruiken, zoals Slack, Zoom of Microsoft Teams ”. 

Bron: Animal Pharm

Foto: Pixabay