Bron: Pixabay

Bron: Pixabay

Deze factoren houden dierenartsassistenten in het beroep

Een nieuwe studie onthult wat dierenartsassistenten het meest waarderen in hun beslissing om al dan niet verder te gaan in het beroep. 

Deze nieuwe studie, uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk door het Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) en de Bristol Veterinary School, bekijkt de factoren die van invloed zijn op de beslissing van dierenartsassistenten om verder te gaan met de job. 

Volgens de studie neemt het aantal dierenartsassistenten in het Verenigd Koninkrijk elk jaar af. Het onderzoek richtte zich op de mening van dierenartsassistenten door middel van analyse van grootschalige enquêtes uit 2014 en 2019 om vast te stellen welke factoren het behoud binnen het beroep beïnvloeden. 

Via kwantitatieve analyse werden significante verbanden in de enquêtes gevonden tussen de intentie om het beroep te verlaten en een reeks factoren zoals arbeidsvreugde, de overtuiging dat dierverpleegkundige zorg goede kansen biedt voor loopbaanontwikkeling, de voldoening wanneer er steun is van de leidinggevende en het hebben van een tweede job. 

Anderzijds werd een reeks factoren opgemerkt die in de enquête van 2014 significant waren, maar niet meer in die van 2019, zoals het voltooien van stages als dierenartsassistent, evenals het gevoel gewaardeerd en gerespecteerd te worden door dierenartsen.

“De factoren die van invloed zijn op het behoud van assistenten binnen het beroep zijn multifactorieel en individueel. De dierenartsassistenten die steun krijgen van hun leidinggevenden, zullen eerder in het beroep blijven", merken de onderzoekers op

Bovendien leggen ze uit dat het hebben van een duidelijk gedefinieerde professionele structuur en bijgehouden vooruittgang van grote hulp zouden zijn voor retentie. “Het gevoel van jobtevredenheid is een andere belangrijke retentiefactor; net als een salarisstructuur gekoppeld aan een professioneel loopbaankader, zoals bij verpleegkundigen, is een domein waarin we moeten blijven werken”, besluiten ze.