Dierenartsen verenigen zich wereldwijd tegen het fokken van brachycefale dieren

Diverse verenigingen en professionals hebben een tekst opgesteld waarin wordt aangespoord het fokken van deze dieren te heroverwegen.

Brachycefaal betekent korte/platte snuit, een kenmerk dat in sommige rassen gefokt is, voornamelijk bij honden, katten en konijnen. Het is een onnatuurlijk kenmerk dat de oorzaak is van een grote waaier aan problemen, misvormingen en ziekten doordat er dieren met steeds plattere of kortere gezichten geselecteerd worden. In de afgelopen decennia is brachycefalie tot het uiterste doorgevoerd bij honden, zoals de Franse en Engelse Bulldog, mopshonden en pekinezen, en bij katten, zoals de Perzische kat en de exotische korthaar.

Onlangs hebben meer dan duizend professionals uit de veterinaire sector wereldwijd en 71 organisaties, zoals de Federation of Veterinarians of Europe (FVE), de Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (Fecava) en de World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), een manifest ondertekend over de fatale gevolgen van het fokken van dieren met deze eigenschap.

Het meest opvallende, zo leggen ze uit, is het chronisch obstructiesyndroom van de bovenste luchtwegen, beter bekend als het Brachycefaal Obstructief Syndroom.

Recente studies wijzen erop dat meer dan de helft van de bulldogs en ongeveer twee derde van de mopshonden klinische symptomen vertonen tijdens het ademen, die vaak als normaal worden beschouwd door hun eigenaren. Hoewel snurken en piepende ademhaling als normaal worden beschouwd, zijn het tekenen van aandoeningen en kortademigheid. Veel van deze dieren bezwijken wanneer ze een activiteit doen of doen er langer over dan normaal om te herstellen van een inspanning, waarbij velen een operatie nodig hebben om een normaal leven te leiden.

"Deze dieren lijden aan verschillende misvormingen die ademhalingsproblemen veroorzaken, zoals nauwe neusgaten, overtollig zacht weefsel in de mond en keel, zoals een zacht gehemelte en een relatief grote tong, en ze hebben ook de neiging om zeer smalle luchtpijpen te hebben in vergelijking met dieren van vergelijkbare grootte met normale kenmerken", zeggen ze.

Honden gebruiken een aanzienlijk deel van hun snuit om af te koelen, vooral bij warm weer, maar "dit mechanisme bestaat vrijwel niet bij brachycefale honden, met als gevolg dat zij veel vatbaarder zijn voor een zonnesteek, wat levensbedreigend kan zijn.”  

Aan de andere kant waarschuwen ze voor de toename van video's op sociale netwerken, onder de noemer ‘grappig’ of ‘schattig’, van brachycefale honden die zittend of met hol speelgoed in hun mond in slaap vallen. "Deze video's zijn niet grappig, ze laten eigenlijk zien hoe deze dieren hebben geleerd te slapen om hun luchtwegen open en functioneel te houden.”

Experts wijzen erop dat deze ademhalingsproblemen worden verergerd door overgewicht, dat steeds vaker voorkomt bij katten en honden. Om het probleem verder te benadrukken, wijzen ze erop dat de huidige Engelse rasstandaard voor de mopshond vermeldt dat "het geen licht of slank uiterlijk mag hebben". 

BELANGRIJKSTE PROBLEMEN

Naast ademhalingsproblemen hebben deze dieren vaak ernstige gebitsproblemen, doordat hun kaken en tanden vervormd zijn door hun zeer korte gezicht. Hierdoor vertonen ze problemen bij het vasthouden en kauwen van hun voedsel.

Ze hebben ook uitpuilende ogen die gemakkelijk vatbaar zijn voor verwondingen. De plooien van hun gezicht maken hen vatbaar voor chronische huidinfecties en ontstekingen. Hernia's komen vaak voor bij honden die zijn geselecteerd voor een gekrulde staart. Ze vertonen ziekten die verband houden met de lage genetische diversiteit van deze rassen.

Ook gastro-intestinale stoornissen worden frequent geobserveerd als gevolg van het drukverschil tussen de thorax en de buik tijdens de - vaak geforceerde - ademhaling, zoals oesofageale reflux of hiatus hernia van verschillende ernst. "Recente onderzoeken laten ook een alarmerende toename zien van vaak inoperabele hartafwijkingen bij Engelse Bulldogs", zeggen ze.

Bij katten bestaan ademhalingsproblemen vaak onopgemerkt, omdat deze dieren bij ademhalingsmoeilijkheden meer gaan zitten om zich op hun gemak te voelen. Katten zijn terughoudend om met hun mond open te ademen, en de ergst getroffen katten vinden het - net als honden - zeer stresserend.

Bij kortschedelige konijnen kunnen gebitsproblemen fataal zijn. Konijnentanden groeien continu en als de anatomische bouw de tanden niet perfect laat aansluiten, zoals in de natuur, worden ze te groot, hetgeen pijn, tandvleesontstekingen, tandabcessen en vaak ook sterfte veroorzaakt.

Daarom zijn dierenartsen, assistenten, veterinaire technici, aanverwante professionals en organisaties over de hele wereld die het document ondertekenen van mening dat het fokken van extreem kortschedelige dieren fundamenteel in strijd is met het welzijn en de gezondheid van dieren en moet worden gestopt. "We dringen er bij beleidsmakers en veterinaire organisaties over de hele wereld op aan om de middelen op deze website te gebruiken om te proberen invloed te hebben en een positieve verandering teweeg te brengen in het toekomstige welzijn van onze huisdieren", concluderen ze.

Dierenartsen die zich willen aansluiten bij het manifest kunnen dat via deze link