Dipteren, ongewenste bezoekers muggen en vliegjes

Muggen en vliegjes behoren tot de onderorde der Nematocera. Vliegjes zijn moeilijk te identificeren door leken; praktisch moeten deze insecten worden gevangen in vallen en daarna voor determinatie onderzocht. Muggen daarentegen zijn herkenbaar aan hun slanke lichaam en lange poten. Bij de vliegjes zijn Simulium, Culicoïdes, Phlebotomus de belangrijkste boosdoeners, deze veroorzaken rechtstreeks last door hun beten, steek, maar ook door stress ingeval van zwermen. Allen zijn overdragers van ziektekiemen. Muggen behoren tot de geslachten Culex, Aedes, Anopheles. Naast de meest gekende, zoals Culex pipiens, zijn in de voornoemde geslachten talrijke andere soorten van belang naargelang de geografische spreiding en diersoorten. Zoals bij vliegjes, is de schade door muggen oorzaak van rechtstreekse schade, en van overdracht van ziekte.