Doctoraatsverdediging dierenarts Tadele Tolosa “Melkkwaliteit en mastitis in Jimma, Ethiopië - risicofactoren en beperkingen”

Tadele Tolosa verdedigt op 24 november 216 zijn doctoraat aan de faculteit Diergeneeskunde UGent, met als titel "Melkkwaliteit en mastitis in Jimma, Ethiopië - risicofactoren en beperkingen".

 
De melkproductie, de melkkwaliteit en de melkconsumptie in Jimma, Ethiopië werden bestudeerd net als het voorkomen van mastitis op de lokale melkveebedrijven in de stad en de ermee geassocieerde risicofactoren.


Een tekort aan voeding voor de dieren en fraude met de melk werden gezien als de belangrijkste beperkingen door respectievelijk de melkveehouders en melkverkopers. De kwaliteit van de onderzochte melkstalen werd in 97% van de gevallen als inferieur (totaal kiemgetal > 10,000 kolonievormende eenheden, en/of coligetal > 100 kolonievormende eenheden, en/of celgetal > 400,000 cellen per milliliter melk, en/of de aanwezigheid van antimicrobiële residuen) bestempeld. Uit melkstalen afkomstig van de melkveebedrijven, handelaren en de melkcollectiecentra werd Staphylococcus aureus veelvuldig geïsoleerd. Zeven (26%) van de isolaten waren zelfs oxacilline-resistent wat wijst in de richting van methicillineresistente Staphylococcus aureus of MRSA.

Subklinische mastitis kwam op de lokale melkveebedrijven veelvuldig voor. Kwartieren van koeien in een latere lactatie en kwartieren van koeien met uiers geïnfesteerd door teken hadden er vaker last van. Kwartieren van koeien zonder teekinfestatie en gemolken door masseren hadden dan weer minder vaak subklinische mastitis dan wanneer gemolken door strippen. De melktechniek zelf was dan weer niet van belang bij koeien met teken op de uier.

Niet-aureus stafylokokken waren de belangrijkste veroorzakers van klinische mastitis en veroorzaakten ook de meeste intramammaire infecties. De kans op klinische mastitis was lager op bedrijven waar in het laatste jaar vaarzen werden aangekocht, bij oudere koeien en in kwartieren zonder speenletsel. De kans op intramammaire infectie was hoger op bedrijven waar de spenen niet werden afgedroogd voor melken, bij koeien in late lactatie, bij koeien met een hoge lichaamsconditiescore, in rechterkwartieren en in kwartieren met een speenletsel. Kwartieren van koeien op bedrijven waar kalveren gevoed werden met de emmer maakten dan weer meer kans om geïnfecteerd te zijn met Staphylococcus aureus. Met de uitzondering van lichaamsconditiescore, waren de risicofactoren geassocieerd met intramammaire infecties veroorzaakt door niet-aureus stafylokokken dezelfde als die voor intramammaire infecties veroorzaakt door om het even welke pathogeen. De kans op blinde kwartieren was groter op bedrijven waar de koeien direct na melken geen toegang hadden tot voeder en water, bij koeien met een hogere pariteit en met een tekeninfestatie.

We concluderen dat slechts via opleiding en sensibilisering van melkveehouders, melkhandelaren en consumenten en het oprichten van een centraal melkkwaliteitslabo in Jimma met de steun van de overheid en niet-gouvernementele organisaties kan gepoogd worden om beterschap te brengen. Het implementeren van een premiumsysteem kan de verschillende partijen betrokken in de melkproductie daarbij op een positieve manier stimuleren om meer in te zetten op preventie.

Tadele Tolosa werd geboren in Bantu, centraal Oromia, Ethiopië. In 1983 begon hij te studeren aan de faculteit diergeneeskunde van de universiteit van Addis Ababa in Debre Zeit. Na afstuderen was hij op verschillende locaties in Ethiopië als dierenarts werkzaam voor de staat, en werkte hij als projectcoördinator en diergeneeskundig officier. In 2002 startte hij een Masteropleiding in tropische diergeneeskunde aan de universiteit van Addis Ababa en in 2004 werd hij assistent-professor in microbiologie aan de universiteit van Jimma. In september 2011 startte hij bij M-team UGent en de Onderzoekseenheid mastitis en melkkwaliteit een doctoraatsstudie gefinancierd door VLIR-UOS, een stichting van openbaar nut, ontstaan uit de Vlaamse Interuniversitaire Raad. 

Praktisch
Wanneer - Donderdag 24 november 2016, 16:30
Waar - Faculteit Diergeneeskunde, auditorium B, Salisburylaan 133, 9840 Merelbeke

M-team UGent maakt, samen met de Onderzoekseenheid mastitis en melkkwaliteit, deel uit van de Vakgroep voortplanting, verloskunde en bedrijfsdiergeneeskunde van de faculteit diergeneeskunde van de UGent. M-team UGent geeft advies, doet aan dienstverlening en verzorgt opleidingen rond uiergezondheid en melkkwaliteit op maat van de veehouder en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.