Doe mee aan de enquête over honden met hypercorticisme

Michaël Bennaïm, een in Frankrijk gebaseerd Europees specialist in interne geneeskunde voor gezelschapsdieren, roept Belgische dierenartsen op om deel te nemen aan deze enquête over hypercorticisme.

“We zijn een onderzoek gestart om te beoordelen hoe dierenartsen uit West-Europa honden met hypercorticisme diagnosticeren, behandelen en opvolgen. Met de resultaten kunnen er uiteindelijk maatregelen genomen worden om de ondersteuning van deze dieren te verbeteren.  

We vragen daarom de hulp van Belgische dierenartsen om deze enquête in te vullen. U kan de vragenlijst raadplegen via deze link. De vragenlijst is anoniem en neemt 5 à 10 minuten tijd in beslag. Aan het einde van de vragenlijst krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan een loterij waarbij u de kans krijgt om cadeaus te winnen (optioneel). 

Alvast bedankt aan zij die zullen deelnemen." 

 

De link naar de enquête: https://bit.ly/cushingfrancophone.