Doe mee met deze enquête en ondersteun masterproef

Phaedra Dolfeyn is 2de master student aan de Faculteit Diergeneeskunde aan de UGent. In het kader van haar masterproef heeft zij een enquête opgesteld - die verdeeld wordt onder de dierenartsen - met het onderwerp ‘Het voorschrijven van humane geneesmiddelen en magistrale bereidingen in de diergeneeskundige praktijk.’

Voor de accuraatheid van haar onderzoek is het natuurlijk belangrijk dat er zo veel mogelijk enquêtes worden ingevuld door dierenartsen en hierbij zou ik uw hulp willen vragen. Daarom doen wij graag een oproep om haar enquête te beantwoorden via deze link.