Doorgroeien naar IBR-vrij statuut: alles op een rijtje (deel 6)

In 2016 start een nieuwe fase in de bestrijding van IBR. De focus ligt op de doorgroei van bedrijven met een I2-statuut naar een IBR-vrij (I3-) statuut. De afgelopen weken kon u hierover al heel wat vernemen in onze artikelenreeks. In dit zesde en laatste deel zetten we nog eens alles wat u hierover moet onthouden kort en bondig op een rijtje.

Doorgroei van I2 naar I3/I4 is haalbaar en kostenefficiënt

Voor de grote meerderheid van I2-bedrijven is het een haalbare kaart om op relatief korte termijn door te groeien naar een IBR-vrij statuut (I3 of I4). Vandaag is immers al bijna 70 procent van de I2-bedrijven in Vlaanderen vrij van IBR en 80 procent van de bedrijven heeft geen IBR-besmette dieren meer.

Voor deze bedrijven is het bovendien kostenefficiënt om door te groeien. Eens uw bedrijf beschikt over een I3-statuut, is vaccinatie niet langer verplicht; er is enkel nog een beperkte jaarlijkse opvolgingstest.


Bereid u nu reeds voor op de nieuwe fase: doe de I2-opvolgingstest

De nieuwe fase van de IBR-bestrijding verplicht alle I2-bedrijven om een I2-opvolgingstest uit te voeren vóór 1 juli 2016. Deze test heeft als doel een duidelijk beeld te krijgen van de IBR-situatie en doorgroeimogelijkheden op uw bedrijf.

Hoe gaat dit in zijn werk? DGZ stelt een steekproef samen van dieren tussen 12 en 24 maanden en bezorgt deze aan de bedrijfsdierenarts. De grootte van de steekproef is afhankelijk van het aantal runderen op het bedrijf met een maximum van 20 dieren. De bedrijfsdierenarts neemt bij deze runderen een bloedmonster en vervolgens wordt nagegaan of er in het bloed gE-antistoffen aanwezig zijn.


Wat zijn de volgende stappen?

Als de opvolgingstest een gunstig resultaat heeft, kunt u overgaan tot een eerste screening van alle dieren op het bedrijf ouder dan 12 maanden, gevolgd door een tweede screening 4 tot 8 maanden later. Als beide screenings een gunstig resultaat hebben, kan uw bedrijf doorgroeien naar I3.

Is het resultaat ongunstig, dan kunt u in overleg met uw bedrijfsdierenarts het vaccinatiebeleid aanpassen. Belangrijk om weten is dat vanaf voorjaar
2016 enkel nog veehouders met een gunstige opvolgingstest zélf hun dieren kunnen vaccineren. I2-bedrijven die nog niet kunnen doorgroeien, dienen de opvolgingstest jaarlijks te herhalen.


Wanneer bemonsteren?

Contacteer nu al uw bedrijfsdierenarts voor een afspraak en om een planning uit te werken voor de opvolgingstest en de screenings. Houd bij de planning ook rekening met het weideseizoen.


Stappenplan volgende fase IBR-bestrijding

Vanaf voorjaar 2016:
• Het is verboden voor I1-beslagen om runderen te houden.
• I2-bedrijven dienen een I2-opvolgingstest uit te voeren vóór 1 juli 2016.
• Enkel veehouders met een gunstige I2-opvolgingstest kunnen hun dieren nog zelf vaccineren.
• I2-bedrijven dienen deze opvolgingstest jaarlijks te herhalen.

Vanaf 1 januari 2017:
• Alle IBR gE-positieve runderen worden geregistreerd in Sanitel.

Vanaf 1 januari 2018:
• IBR gE-positieve dieren kunnen niet meer in de handel.
• Er geldt een verplicht verkooponderzoek voor alle dieren van I2-bedrijven.
• Enkel de bedrijfsdierenarts mag nog vaccineren.
• Het is enkel nog toegelaten om dieren aan te kopen bij bedrijven met eenzelfde of hoger IBR-statuut.
• Dieren van I2-bedrijven zijn niet meer toegelaten op markten en verzamelingen.
• Alle I2-bedrijven zijn verplicht om vóór 1 juli 2018 een volledige stalbemonstering uit te voeren.

Vanaf een nog te bepalen datum:
• Verplichte afvoer van alle IBR gE-positieve dieren

 

Contactgegevens
Met uw vragen kunt u terecht bij uw bedrijfsdierenarts of DGZ op tel. 078 05 05 23 of e-mail helpdesk@dgz.be.