Ectoparasieten

Tijdens de stalperiode vormt schurft, zeker bij het witblauw vee, het hoofdprobleem wanneer we ectoparasieten in beschouwing nemen. Echter tijdens de zomer en herfstperiode zijn ook andere ectoparasieten van belang dewelke aanleiding kunnen geven tot aanzienlijke economische verliezen.